Navigace

Obsah

Co je Integrovaný regionální operační program (IROP)?

Typ: ostatní
Integrovaný regionální operační program (IROP) byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015. Čeští žadatelé z něj mohou získat, započítáme-li národní spolufinancování, přibližně 144 miliard korun.

Nositelé integrovaných nástrojů, tj. příslušná města či místní akční skupiny (MAS), musí nejprve pro své území zpracovat integrovanou strategii, jejíž součástí bude vymezení priorit, které mají být jejím prostřednictvím financovány. Integrované strategie přitom umožní financovat aktivity z různých prioritních os, jednoho či více operačních programů.

Z uvedeného vyplývá, že malou část zmiňovaných finančních prostředků bude možno čerpat i prostřednictvím výzev Místní akční skupiny Pošumaví z.s. v případě úspěšného dokončení schvalovacího procesu strategie CLLD na ministerstvi pro místní rozvoj.


Příloha

Vytvořeno: 22. 7. 2016
Poslední aktualizace: 3. 12. 2019 9:43
Autor: Ing. Ivo Šašek