Navigace

Obsah

Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a mládeže v roce 2022

Typ: náš tip | ostatní
Mikrogranty Plzeňského kraje   pro oblast školství a mládeže v roce 2022 POZVÁNKA pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, vedoucí NNO pracujících s dětmi a mládeží, další zájemci o téma včetně fyzických podnikajících osob na pondělí 9. května 2022 od 10:00 do 12:00 hod. - Vzdělávací sál, SOŠ a SOU SUŠICE – Poštovní 9 ( vedle pošty poblíž náměstí).

Podrobnosti k programu představí a dotazy zodpoví:

Bc. Hana Dadučová, DiS. - Oddělení mládeže a sportu - Krajský úřad Plzeňského kraje

logo Plzeňského kraje

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v těchto oblastech:

  • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
  • Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
  • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
  • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
  • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.
  • Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.

 

Neinvestiční dotace/příspěvek může být od 10 000 Kč až 40 000 Kč včetně DPH na jednu žádost.

Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových neinvestičních nákladech projektu může činit až 100 %

Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby (včetně organizací zřizovaných Plzeňský, krajem), jejichž projekt naplňuje výše uvedené cíle tohoto Programu.

 

Přihlášky zdeVyplnit formulář   případně na map@masposumavi.cz nebo telefonu 720982172.

Pokud se nemůžete zúčastnit a máte zájem o podrobnější info k těmto dotacím, vyplňte přihlašovací formulář a my vám jej po akci zašleme na vámi uvedený email.                                                                                  Těší se na vás tým MAP z MAS Pošumaví

 

 

PROSÍME, ŠIŘTE TUTO POZVÁNKU MEZI DALŠÍ AKTIVNÍ OSOBY A ORGANIZACE!


Vytvořeno: 3. 5. 2022
Poslední aktualizace: 29. 6. 2022 13:50
Autor: Ing. Marie Kaufnerová