Navigace

Obsah

Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Horažďovice

Typ: ostatní
Předkládáme Vám nově vytvořené, případně aktualizované dokumenty MAP ORP Horažďovice, které zároveň úzce souvisí s navazujícím projektem MAP II. Jedná se o Místní akční plán rozvoje vzdělávání včetně Strategického rámce, Aktivity škol a Akční plán spolupráce.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Horažďovice je dokumentem zaměřeným na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje předškolní a základní vzdělávání, ale i oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP v ORP Horažďovice je zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Strategický rámec MAP ORP Horažďovice uvádí přehled investičních akcí jednotlivých subjektů. V tomto dokumentu v současné době nebyly provedeny žádné podstatné změny v nastavení priorit a cílů ani vazby na klíčové kompetence IROP a typ projektu.
Akční plán spolupráce je dokumentem, který je vytvořen na základě partnerství a komunitního plánování a je rozpracován podle jednotlivých Priorit s uvedením jednotlivých strategických nebo specifických cílů Strategického rámce MAP, na které je daná aktivita navázána.
V dokumentu Aktivity škol jsou uvedeny šablony, které mohou školy v budoucnu využít. Naleznete zde i seznam již zapojených škol do těchto aktivit a to opět podle Priorit a specifických cílů.
Implementační část je součástí aktivity Řízení MAP a obsahuje základní principy tvorby MAP ORP Horažďovice, organizační strukturu partnerství na Horažďovicku, činnosti jednotlivých subjektů a rozdělení jejich kompetencí. Přílohou této části je KOMUNIKAČNÍ PLÁN PROJEKTŮ.


Přílohy

Vytvořeno: 22. 6. 2018
Poslední aktualizace: 22. 6. 2018 10:59
Autor: