Obsah

Hradešice - Smrkovec - místní část obce

Adresa

Hradešice - Smrkovec
341 01 Horažďovice

GPS: 49° 20′ 29.5″N  13° 36′ 0.19″E

zobrazit v mapě
Smrkovec je poprvé zmíněn roku 1366. Tehdy držel ves jakýsi Kostano ze Smrkovec, který měl i vlastní erb s vyobrazením stříbrného okouna na paví kytě. Třicetiletou válku ves přežila bez větších ztrát, na rozdíl od nedalekého Malého Boru.

V roce 1850 zde žilo 223 obyvatel, v roce 2000 už jich bylo jen 82.

Na návsi stojí kaple zasvěcená sv. Janu Křtiteli. U kaple se nachází kříž a pomník obětem první světové války.

V těsné blízkosti vesnice byl založen Smrkovský rybník, někdy nazývaný také Velký Smrkovec nebo Záhumenský. Východně od Smrkovce leží rybník Velký Břežanský nebo také Březatinský. Severně od obce se rozkládá vrch Slavník (627 m n. m.), k němuž se váže řada pověstí a na jehož vrcholu se nachází soustava ohromných balvanů, které byly v lidové tradici považovány za pohanské oltáře. Někdy se také uvádí, že tento vrch ležel na samé hranici někdejšího slavníkovského území.

Pramen: Řezníčková Zdeňka, Leták Mikroregion Slavník, vydal AgAkcent s.r.o., 2013.

O hastrmanech a hastrmankách

Jednou šel jeden chlap na louku hlídat kopence. Když se blížila půlnoc, viděl u rybníka prát dvě ženské prádlo. Tu se ulekl, že by to mohly být hastrmanky a hned chtěl vzít nohy na ramena. Ale vydržel tam až do rána. Když přišel domů a vyprávěl, co zažil, žena se mu jen smála. I poslal ji tedy za sebe hlídat, aby viděla. Kurážná selka na louce chvíli okolkovala a pak se vydala k rybníku. Tuze by jí zajímalo to vodnické prádlo. Vtom se na hrázi něco začalo kmitat a on to sám hastrman. Žena se dala na útěk a mužík za ní. Co ona krok, to hastrman dva. Tak tak doběhla domů. Od té doby oba manželé tvrdí, že každý má svého vodníka

Pramen: Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v.