Obsah

Horažďovice - město

Adresa

Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

GPS: 49° 19′ 15.9″N  13° 42′ 4.57″E

zobrazit v mapě
Město ležící v údolí Otavy v Horažďovické pahorkatině. Horažďovice byly založeny roku 1279 na místě starší osady, připomínané roku 1251 pod hradem Práchní při obchodní stezce. Oblast byla již tehdy známa rýžováním zlata. Za husitských válek patřilo město do svazku husitských měst.

Ve středověku Horažďovice prosluly chovem perlorodek, které se v Otavě nacházejí dodnes. Chov se udržel až do I. poloviny 20. století.

Horažďovice jsou rodištěm houslového pedagoga Otakara Ševčíka (1862 - 1935)

Kraj okolo Horažďovic byl obýván již odedávna, o čemž svědčí keltský název řeky Otavy. Počátek města je spjat s hradem Práchní z 12. století. Jeho založení a pojmenování snad souvisí s knězem Gorazdem, nástupcem sv. Metoděje. Roku 1997 byl prohlášen sv. Gorazd patronem města. Osada ležící na zemské stezce z Prahy do Bavorska, byla povýšena na město králem Václavem II. v roce 1292. V tuto dobu byl majitelem místní tvrze rod Bavorů ze Strakonic. Za panování Půty Švihovského z Rýzmberka a Švihova byl vybudován klášter minoritů a městský vodovod (1503), sloužící až do roku 1932. Noví majitelé - Šternberkové - přispěli ke znovuvzkříšení města i přes rozsáhlé požáry, které ho v letech 1619, 1627 a 1635 postihly. Za jejich stoletého panství byl přestavěn kostel i zámek. Také radnice byla postavena znovu a sloužila až do roku 1926. V letech 1719 - 1834 se majitelé města poměrně rychle střídali. V roce 1834 bylo panství koupeno knížetem Rudolfem Kinským ze Vchynic a Tetova. Jeho rod byl majitelem až do roku 1945.

Horažďovice byly vyhlášeny otavskými perlami. Při velkém suchu v roce 1775 byly perlorodky přeneseny do mlýnského náhonu, kde byly chovány uměle a velmi se jim tu dařilo. Vypovídá o tom i jedna z expozic v zámeckém muzeu. Prohlídkový okruh se každým rokem prodlužuje a ve věži se nachází i výstavní galerie.

V současné době jsou Horažďovice třetím největším městem okresu Klatovy. Leží v nadmořské výšce 427 m a mají cca 5 800 obyvatel.

Pramen: Informační leták města Horažďovice

O Horažďovicích byl natočen pořad České televize v rámci cyklu Toulavá kamera, který je k dispozici na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/7599-regiony/?r=520&o=522&strana=9