Obsah

Seminář Chytrá vesnice z pohledu Plzeňského kraje

Typ: ostatní
Seminář Chytrá vesnice z pohledu Plzeňského kraje Plzeňský kraj uspořádal v pátek 30.8.2019 v areálu Plzeňského Prazdroje seminář Chytrá vesnice, který byl zaměřen především na představení možností využití informačních technologií na venkově. Seminář se konal jako doprovodný program Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje.

Místní akční skupina Pošumaví z.s. byla pověřena Plzeňským krajem, aby zajistila technické zabezpečení semináře s následujícím programem. 

Ing. Pavel Hájek ze Západočeské univerzity v Plzni pohovořil na téma Aktuální stav a možnosti
Smart Village v ČR a porovnání se zahraničím. Na něj navázel Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., který se zaměřil částečně na problematiku precizního zemědělství a internetu věcí na venkově. Doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. se ve svém vystoupení zabýval Potřebou lokální ekonomiky na venkově. Zahraničním hostem semináře byl pan starosta bavorské obce Frauenau Herbert Schreiner, který se podělil s přítomnými o zkušenosti s e-gouvermentem na venkově a posledním přednášejícím byl RNDr. Karel Charvát, který ve svém vystoupení se zabýval Aktuálními projekty Smart City a Smart Village v ČR a možnostmi jejich financování.

Seminář byl přítomnými posluchači přijat vesměs kladně a naznačil priorotní směry, kterými by  v budoucnu měly být zaměřeny podpory na rozvoj venkova i prostřednictvím místních akčních skupin.
 


Vytvořeno: 31. 8. 2019
Poslední aktualizace: 31. 8. 2019 21:15
Autor: Ing. Ivo Šašek