Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - AKTUALIZACE PRAVIDEL 19.2.1.

Typ: ostatní
Pro žádosti podané od 1.4.2018 platí nová Pravidla 19.2.1. a Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Pro žádosti podané od 1.4.2018 platí nová Pravidla 19.2.1.

Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti nabývají 1. 4. 2018. Nabytím účinnosti těchto Pravidel nabude pro žadatele účinnosti i Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 verze 4.

 Současně nabývá platnosti od 1.4.2018 Tisková zpráva  - Fiche dle článku 17, odstavce 1., písmena a), v případě že žadatel požaduje navýšení míry podpory o 10 % pro oblasti s přírodním nebo jinými zvláštními omezeními.

Veškeré informace naleznete také u Výzvy č. 2


Přílohy

Vytvořeno: 4. 4. 2018
Poslední aktualizace: 4. 4. 2018 13:14
Autor: Eva Kyrálová