Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 8 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Typ: ostatní
PRV - VÝZVA č. 8 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 1 MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 14. 9. 2023 výzvu č. 8
- č. 15/000/00000/232/000110/V008
- k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

logorop

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

 

Celková výše dotace pro 8. Výzvu je 4.031.027, - Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č. 11:

b) Mateřské a základní školy

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Termín příjmu žádostí: od 1. 10. do 31. 10. 2023

Z důvodu vyhlašování zbývající alokace a končícího období upozorňujeme, že bude nutné podat Žádost o platbu do 30.6.2025!!!

Upozorňujeme, že žádosti  (včetně příloh) je nutné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Přílohy v listinné podobě (pouze ty příliš velké - např. projektové dokumentace) lze doložit fyzicky do kanceláře MAS a to nejdéle do úterý 31. 10. 2023 do 16:00 hod. (v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)- nutné popsat při elektronickém podání, že bude příloha doložena v listinné podobě na MAS.

 

Prezentace ze semináře

Pozvánka na seminář

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:

1.

19.9.2023     od 14:00 hod.

Sušice, Americké armády 76, Konferenční sál veterinárního centra - 2. patro

2.

20.9.2023     od 14:00 hod.

Klatovy, Plánická 174, Dominikánský klášter -  zasedací místnost 1. patro

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat telefonicky.            

 

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

 

VÝZVA č. 8  

 

FICHE:

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Fiche č. 11 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV

 

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŽADATELE:

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Pravidla 19.2.1. 

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.  Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat  Informace k přístupu do Portálu farmáře a vyplnit Žádost o přístup

Postup pro nastavení zasílání zpráv z Portálu Farmáře

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

 

Průřezové přílohy - instrukce

Prohlášení o zařazení podniků

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

 

Doplnění žádosti o dotaci na výzvu SZIF

 

Pravidla pro publicitu

Jednací řád výběrové komise

 

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU/ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře - výběrové řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek  verze č. 6

 

logorop


Přílohy

Vytvořeno: 11. 9. 2023
Poslední aktualizace: 15. 1. 2024 10:34
Autor: Eva Kyrálová