Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 3 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Typ: ostatní
PRV - VÝZVA č. 3 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 2 MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 11. 3. 2019 výzvu č. 3
- č. 15/000/00000/232/000110/V003
- k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

logorop

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

 

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 15 709 140,- Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 5, 6, 7, 8 a 9.

Termín příjmu žádostí: od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Upozorňujeme, že žádosti  (včetně příloh) je nutné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Přílohy v listinné podobě (pouze ty příliš velké - např. projektové dokumentace) lze doložit fyzicky do kanceláře MAS a to nejdéle do úterý 30. 4. 2019 do 16:00 hod. (v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)- nutné popsat při elektronickém podání, že bude doložena v listinné podobě na MAS do 30.4.2019

UPOZORNĚNÍ ! K Žádosti o dotaci je nutné doložit alespoň jednu adekvátní povinnou nebo nepovinnou přílohu, pokud je požadována, v případě nedoložení bude ukončena administrace žádosti.

 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele

12.3.2019 9:00 hodin

Klatovy, Plánická 174                             - zasedací místnost 1. patro

Seminář pro žadatele

14.3.2019 9:00 hodin

Chanovice – zámecký areál, Chanovice 1

Seminář pro žadatele

19.3.2019 09:00 hodin

Hartmanice – Městský úřad, Hartmanice 75

Kromě seminářů je možné své záměry konzultovat na MAS, vždy po telefonické domluvě.            

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

 

VÝZVA

 

FICHE:

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství

Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest

Fiche č. 7 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity

Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

Fiche č. 9 - Stabilizace vodních poměrů v lesích

Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŽADATELE:

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Pravidla 19.2.1.

Žádost o přístup do Portálu farmáře 

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.  Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat  Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup

Postup pro nastavení zasílání zpráv z Portálu Farmáře

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

Instrukce pro vyplnění Prohlášení o zařazení podniku - na stránce dole ke stažení

Metodika výpočtu finančního zdraví

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Pravidla pro publicitu

Jednací řád Výběrové komise

 

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU/ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ:

 Příručka pro zadávání veřejných zakázek  verze č. 4 

 


Přílohy

Vytvořeno: 4. 3. 2019
Poslední aktualizace: 30. 7. 2019 10:01
Autor: Eva Kyrálová