Navigace

Obsah

PRV - Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - KONEČNÝ SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Typ: ostatní
Výzva MAS č. 1 - č. 15/000/00000/232/000110/V001 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vyhodnocení žádostí dle Interních předpisů a transparentních postupů MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV a Pravidel Operace 19.2.1

Konečný Seznam vybraných (k další administraci na RO SZIF České Budějovice) a nevybraných Žádostí o dotaci:

 

Dne 11.9.2017 byl dodatečně schválen z důvodu výše bodů k podpoře  z přerozdělení zbývající alokace projekt pana Jindřicha Starosty z Fiche č. 1, IČ 73700037, název projektu Zemědělská technika, místo realizace Kolinec, požadovaná dotace 840 000 Kč.

 

Zápis Výběrové komise ze dne 28.2.2018

 

Tím se dostává z tabulky nevybraných projektů do tabulky vybraných projektů.

 

KONEČNÝ SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI


Přílohy

Vytvořeno: 18. 9. 2017
Poslední aktualizace: 2. 7. 2018 14:36
Autor: Eva Kyrálová