Navigace

Obsah

OPTAK - Výzva č. 2 - Podpora technologií pro mikro, malé a střední podniky v MAS Pošumaví

Typ: ostatní
OPTAK - Výzva č. 2 - Podpora technologií pro mikro, malé a střední podniky v MAS Pošumaví 1 MAS POŠUMAVÍ, z.s. 1. května vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových záměrů do programového rámce OP TAK.

logo spolufinanc

 

Výzva pro příjem projektových záměrů vychází z výzvy ŘO OPTAK 1_23_026 – Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Zaměřena je na podporu mikro, malých a středních podniků  se sídlem nebo provozovnou v MAS Pošumaví.

Příjem projekových záměrů je do 30.09.2024 a nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu je do 30.6.2026.

 

Text výzvy a další potřebné dokumenty najdete v příloze zprávy viz níže.

 

Podporovány jsou níže uvedené aktivity:

  • a) Robotizace, automatizace, digitalizace - ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku

  • b) Web, cloud - ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu úložiště) prostřednictvím internetu

  • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura - 

  • převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.
  • výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

 

Žadatel se řídí pravidly nadřazené výzvy OPTAK Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/  

 

Na výzvu je alokováno 2.367.165,50 Kč Kč (přostředky EU). 

Celkové způsobilé výdaje jsou min. 250.000 Kč, max. 2.140.000 Kč

Míra podpory je 50% de minimis z celkových způsobilých výdajů.

 

Konzultace: 

Filip Unzeitig, unzeitig@masposumavi.cz tel: 731524218

Markéta Baštařová Janotová, janotova@masposumavi.cz tel: 774 411 095

 

obrazek op tak


Přílohy

Vytvořeno: 19. 4. 2024
Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 15:24
Autor: Filip Unzeitig