Navigace

Obsah

IROP - Výzva č. 6 - Památky

Typ: ostatní
IROP - Výzva č. 6 - Památky 1 MAS POŠUMAVÍ, z.s. 2. května vyhlašuje v 08:00 hod výzvu pro předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP.

Výzva  pro příjem projektových záměrů vychází z výzvy ŘO IROP č. 70 KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 CLLD. 

Zaměřena je na podporu revitalizace kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka na území MAS Pošumaví.

 

Příjem projekových záměrů je do 30.06.2024  22:00 hodin.,

 

Text výzvy a další potřebné dokumenty najdete v příloze zprávy viz níže.

Podporovány jsou níže uvedené aktivity:

Revitalizace kulturních památek:
• revitalizace kulturních památek;
• expozice;
• depozitáře;
• technické zázemí;
• návštěvnická a edukační centra;
• restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
• evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
• parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.


Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

UPOZORNĚNÍ:

Předmětem podpory nebudou komerční zařízení typu ubytovací a stravovací zařízení. Cílem této výzvy není renovace restaurací, hotelů, ani jiných ubytovacích zařízení. Podpora nevylučuje kavárny, avšak jejich vybavení a vnitřní stavební úpravy, které nemají charakter stavební obnovy památky a jsou přímo funkčně vázány na využití pro provoz kavárny, budou nezpůsobilé.


Žadatel se řídí Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 70 IROP (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop)

 

Na výzvu je alokováno 15 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 500 tis. Kč a maximální výše je stanovena na 3 mil. Kč. 


Bližší informace poskytne manažer pro IROP Filip Unzeitig (tel. 731 524 218).

 

logo mmr

 


Přílohy

Vytvořeno: 19. 4. 2024
Poslední aktualizace: 25. 4. 2024 8:45
Autor: Filip Unzeitig