Navigace

Obsah

IROP - Výzva č. 4 - Veřejná prostranství

Typ: ostatní
irop MAS POŠUMAVÍ, z.s. 14. února vyhlašuje v 08:00 hod výzvu pro předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP.

Výzva č 4 - Veřejné prostranství

Výzva pro příjem projektových záměrů vychází z výzvy ŘO IROP č. 73 Výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 CLLD. 


Zaměřena je na podporu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí.

 

Příjem projekových záměrů je do 31.3.2024 do 22:00 hodin.

 

Text výzvy a další potřebné dokumenty najdete v příloze zprávy viz níže.

 

Podporovány jsou níže uvedené aktivity:

Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;

• revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;

• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu.

Podporována budou například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

Žadatel se řídí Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 73 IROP (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop)

 

Na výzvu je alokováno 9 500 000 Kč (celkové způsobilé výdaje).


Bližší informace poskytne manažer pro IROP Filip Unzeitig (tel. 731 524 218).

 

logo mmr

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 7. 2. 2024
Poslední aktualizace: 13. 5. 2024 11:45
Autor: Filip Unzeitig