Navigace

Obsah

IROP - Výzva č. 1 - Základní školy

Typ: ostatní
IROP výzva č. 1 - Základní školy 2 MAS POŠUMAVÍ, z.s. 14. dubna vyhlašuje v 08:00 hod výzvu pro předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP.

Výzva č 1. Základní školy

Výzva pro příjem projektových záměrů vychází z výzvy ŘO IROP č. 48 Výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 CLLD. 
Zaměřena je na podporu infrastruktury základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

 

Příjem projekových záměrů je do 16.6.2023.

 

Text výzvy a další potřebné dokumenty najdete v příloze zprávy viz níže.

 

Podporovány jsou níže uvedené aktivity:

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

- Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
- Vnitřní konektivita škol.
- Školní družiny a školní kluby.
- Učebny neúplných škol.


Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí:
- pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),
- pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety). 
- vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

 

Žadatel se řídí Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop)

 

Na výzvu je alokováno 17 802 118 Kč (celkové způsobilé výdaje).

 

Seminář pro žadatele proběhne 27. dubna 2023 od 13:00 hod. v učebně 2.05 - Úhlava o.p.s (bývalý dominikánský klášter), Plánická 174, Klatovy. Účast na semináři je třeba nahlásit nejpozději den předem.

Bližší informace poskytne manažer pro IROP Filip Unzeitig (tel. 731 524 218).

logo


Přílohy

Vytvořeno: 12. 4. 2023
Poslední aktualizace: 1. 2. 2024 14:28
Autor: Filip Unzeitig