Obsah

Zprávy

OP TAK - Interní předpis

Interní předpisy OP TAK 2021 - 2027 MAS Pošumaví - schváleno 30.10.2022 celý text

ostatní | 30. 10. 2023 | Autor: Filip Unzeitig

Interní postupy IROP 2021 - 2027 MAS Pošumaví, z.s.

Schválené interní postupy pro OP IROP 2021 - 2027 ze dne 7.2.2024 celý text

ostatní | 12. 4. 2023 | Autor: Filip Unzeitig

IROP - Interní postupy MAS Pošumaví

Aktuální verze schválena k 28.1.2019
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor:

PRV - Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s.

Valná hromada 26.4.2017 schválila Interní předpisy a transparentní postupy PRV, dokument naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 28. 4. 2017 | Autor:

Jednací řád Výběrové komise MAS Pošumaví

Valná hromada MAS Pošumaví schválila 6.12.2016 jednací řád Výběrové komise. Dokument naleznete v příloze. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Jednací řád Valné hromady MAS Pošumaví

Valná hromada MAS Pošumaví schválila 4.12.2014 jednací řád Valné hromady. Dokument naleznete v příloze. celý text

ostatní | 30. 1. 2015 | Autor:

Směrnice k tvorbě zájmových skupin

Valná hromada schválila směrnici k tvorba zájmových skupin 4.12.2014. Dokument naleznete v příloze. celý text

ostatní | 18. 12. 2014 | Autor: