Navigace

Obsah

Workshop "Velká a otevřená data a otevřený software pro praxi".

V Praze se 22.1.2018 uskutečnil workshop jehož hlavním tématem workshopu byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolu financován výzkumnými projekty.

Workshopu se MAS Pošumaví z.s. a Úhlavu o.p.s. zúčastnili Radana a Ivo Šaškovi a Pavel Vondráček.