Navigace

Obsah

Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost

Dne 23.1.2017 se v Zaháňském salonku v Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní představení 5. ročníku odborné konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost s následujícím programem:

13:00 – 13:20 hod.
ÚVOD
senátor Jaromír Jermář, místopředseda Výboru
Ivo Rašín, ředitel Konference
13:20 – 13:30 hod.
ZAHÁJENÍ PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉ KONFERENCE „VZDĚLÁVÁNÍ 3. VĚKU – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLEČNOST“
Konceptualizace problematiky přípravy na stárnutí společnosti v kontextu veřejných politik
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
13:30 – 14:45 hod.
VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KONFERENCI S KRÁTKÝM PŘEDSTAVENÍM JEJICH PŘÍSPĚVKU
Knihovna přátelská seniorům
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Knihovnický institut, Národní knihovna České republiky, Praha 1
Profesní seniorita, nové možnosti pro zaměstnavatele
Mgr. Ilona Štorová, Age management, z. s., Brno
Podpora programů v přístupu k aktivnímu stárnutí, age a mezigenerační dialog
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, vysoká škola B.I.B.S., Brno
Virtuální Univerzita třetího věku – významný faktor ve vzdělávání seniorů na venkově
Ing. Ivo Šašek, CSc., manažer MAS Pošumaví, z. s., Klatovy
Zaměstnanost starších osob, celoživotní učení a konkurenceschopnost ČR po roce 2020
Mgr. Jan Dobeš, FDV MPSV ČR
Význam evropských projektů realizovaných v rámci univerzit třetího věku
Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC, Eduscientas, s. r. o., Brno
Zdravotní gramotnost jako determinanta zdraví
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
14:45 – 15:00 hod.
DOTAZY NOVINÁŘŮ A ÚČASTNÍKŮ
15:00 – 15:15 hod.
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ
Vystoupení souboru 4TRIO, lidové písně v úpravě Milana Uherka
15:15 – 16:00 hod.
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
MODERÁTOR: Luboš Dvořák – programový ředitel rádia Signál.
MAS Pošumaví z.s. byl nejen prostřednictvím manažerů Ing. Markéty Baštařové Janotové a Ing. Ivo Šaška, CSc., ale i paní Hanky Hofmannové tutorky VU3V ve Staněticích u toho.Vytvořeno: 24. 1. 2017
Poslední aktualizace: 27. 4. 2017 15:16
Autor: Ing. Ivo Šašek