Navigace

Obsah

Valná hromada destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Typ: ostatní
Valná hromada destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s. v Horažďovicích dne 7.12.2016 V zasedací síni Městského úřadu Horažďovice se ve středu 7.12.2016 uskutečnilo jednání valné hromady destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Hlavním bodem jednání byla kromě zhodnocení činnosti za rok 2016 příprava aktivit na rok 2017 v souladu s Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech na léta 2016 - 2020. Tento program ve svém podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu počítá s významnou rolí jednotlivých destinací při spolufinancování marketingu a propagace jednotlivých území.

Zároveň byla zvažována možnost rozšířit destinaci Prácheňsko a Pošumaví i o MAS Ekoregion Úhlava, čímž by vznikl logický územní celek, který by marketingově měl obstát v konkurenci s ostatními turistickými regiony v České republice. Vedení destinace bylo pověřeno, aby vstoupilo do oficiálního jednání s Ekoregionem Úhlava k realizaci tohoto kroku.

Zároveň bylo rozhodnuto o přenesení sídla destinace ze Strakonic do Klatov.


Vytvořeno: 9. 12. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:45
Autor: Ing. Ivo Šašek