Obsah

jiné zajímavosti

mateřské školy, jesle

základní školy

základní umělecké školy

střední školy

Sušice gymnázium

Sušice - Gymnázium

Novorenesanční reálka z let 1909 - 11. Ve své době jedna z nejkrásnějších a největších škol v celé monarchii. Z původní kaple je nyní koncertní Smetanův sál.