Obsah

Horažďovice - Městské muzeum Horažďovice

Adresa

Mírové náměstí
341 01 Horažďovice

GPS: 49° 19′ 17.8″N  13° 41′ 54.6″E

zobrazit v mapě
Horažďovické muzeum je umístěno v zámku, který se nachází v severozápadním cípu horažďovického náměstí. V 17. století zde byla gotická tvrz ze 13. století přestavěna na barokní zámek. Prohlídka zámeckých prostor, jako jsou - kromě jiného - velký freskový sál, zámecká kaple nebo čtyřpatrová vyhlídková věž, je propojena s muzejními expozicemi mineralogie, historie Horažďovicka a se sezónními výstavami.

Muzeum je vlastivědného typu, bylo založeno roku 1895. V té době nastal velký rozmach zakládání muzeí díky Národopisné výstavě českoslovanské, které předcházel rozsáhlý sběr materiálů. Tyto se nejdříve vystavovaly v regionech sběrů na Krajinských hospodářsko-průmyslových a národopisných výstavách. V Horažďovicích byla taková výstava otevřena 8. září 1894 a konala se na Panském ostrově a v městských budovách.

Byl zde vystaven obsáhlý materiál z celého Horažďovicka, který dokládal velké bohatství lidové kultury a připomínal minulost města ve středu bývalého Prácheňského kraje. Ke sbírání materiálů dal popud okresní národopisný odbor, ustavený v roce 1893, výzvou k občanům, aby pomohli při sběru národopisného materiálu. Většinu tvořily součásti krojů, nábytek, nářadí a nástroje, ale i staré tisky, mapy, fotografie a také doklady lidové slovesnosti, např. písně, pořekadla, zvyky a pověsti. V čele dobrovolníků, kteří materiál sbírali byl učitel Štěpán Karel Vydra, pozdější první správce a zakladatel muzea. Po skončení Krajinské výstavy bylo 275 předmětů zapůjčeno do Prahy a po vrácení se spolu s ostatními sběry staly základem muzejních sbírek.

Rozhodnutí o zřízení muzea padlo na schůzi městského zastupitelstva 20. prosince 1895. Muzeu byly věnovány dvě místnosti v nově postavené měšťanské škole. Byla také ustavena Muzejní společnost, jejímž účelem bylo podle stanov: „...mravně i hmotně podporovati městské muzeum.“ Jejím předsedou se podle stanov stal starosta města a jednatelem správce muzea. Vlastní činnost muzea pro veřejnost byla zahájena 8. 9. 1898. Otevřeno bylo vždy v neděli dopoledne. V roce 1919 se správcem muzea stal Karel Němec, který svoji funkci vykonával až do roku 1972. Nové prostory pro stále se rozšiřující sbírky získalo muzeum v zámku, a to za podpory hraběte Kinského, tehdejšího majitele panství.

V době druhé světové války byla činnost muzea omezena, povinně se vyřazovaly závadné předměty ze sbírek (např. seznamy legionářů, čsl. mince a další). Z obavy před leteckými útoky byla většina sbírek z muzea odnesena a ukryta. Muzeum bylo znovuotevřeno v roce 1946 a ve stejných zámeckých prostorách je dodnes.

Stálou částí expozice se stala i mineralogická část. Vystaveno je okolo 1000 mineralogických ukázek. Obdivovat můžete i zlato rýžované v Otavě a místní zajímavost, kterou je chov perlorodek. Doklady lidové kultury jsou zastoupeny textiliemi datovanými od počátku 18. století do konce 19. století. Interaktivní dílna nabízí možnost vyzkoušet si (na objednávku) po celý rok stará řemesla, jako je tkaní na stavu, zpracování vlny, výroba předmětů ze dřeva a paličkování. V expozici prácheňských marionet se seznámíte s našimi dřevěnými herci a můžete si i poslechnout zvukové ukázky z divadelních představení.

V areálu zámku je umístěna i Městská galerie, expozice alpských minerálů Diagnóza krystal a Turistické informační centrum. Otevřeno denně kromě pondělí.

Více informací na stránkách muzea www.muzeumhd.cz

O městském muzeu v Horažďovicích byl natočen pořad České televize v rámci cyklu Toulavá kamera, který je k dispozici na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/7599-regiony/?r=520&o=522&strana=15