Obsah

Chanovice - Galerie nositelů tradice lidových řemesel

Adresa

Chanovice - areál zámku
341 01 Horažďovice

GPS: 49° 24′ 17.1″N  13° 42′ 53.5″E

zobrazit v mapě
Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků a v areálu zámku v Chanovicích. Projekt Galerie Nositelů tradice lidových řemesl má za cíl veřejně prezentovat pro české a zahraniční návštěvníky nejlepší domácí výrobce z oboru lidových uměleckých řemesel. Jde především o představení řemeslníků, prezentaci jejich umu a výroby, jimiž navazují na původní a tradiční technologie výroby, ale také o formu společenského ocenění.

Titul Nositel tradice lidových řemesel může být udělen ročně nejvýše pěti výrobcům, tvůrcům nebo řemeslníkům, které doporucí komise odborníků jmenovaná ministrem kultury. Při výběru se bere v úvahu vyjímečnost dovedností kandidátů, nebezpečí zániku některých technologií, estetická hodnota práce a taktéž předpoklady nominovaného pro výuku svých následovníků.Návrhy kandidátů mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, fyzické osoby působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy atd. Návrhy se zasílají na adresu Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici vždy do konce předchozího kalendářního roku.

Zpřístupnění expozice a její každoderoční doplňování přispívá k plnění úkolů vládního usnesení ke "Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturuů, ale i k propagaci mezinárodního projektu UNESCO "Žijící lidské poklady".

Pramen: Informační leták Galerie Nositelů tradice lidových řemesel 2012.