Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

24.11.2017

IROP - 7.výzva - Bezpečnost osob v dopravě

MAS Pošumaví vyhlašuje 7. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu zvýšení bezpečnosti osob v dopravě.

Detail

23.11.2017

Tématické setkání Horažďovice MAP 2017

Pracovní schůzka MAP v Horažďovicích

Ve čtvrtek 23.11.2017 se v Městské knihovně v Horažďovicích uskutečnila pracovní schůzka, jejímž hlavním účelem bylo připravit náměty na akce určené dětem a mládeži především za účelem rozvoje čtenářství.

Detail

06.11.2017

Řeznický cop

Pojďte si uvařit s vítězi soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2017

Máte rádi regionální potraviny? Hledáte inspiraci, jak je využít ve vaší kuchyni?

Detail

03.11.2017

Konference Venkov 2017

Národní konference Venkov 2017

V Dříteči pod Kunětickou horou se ve dnech 1.11. - 3. 11.2017 sešli zájemci o problematiku českého venkova, aby diskutovali o jeho budoucnosti.

Detail

31.10.2017

Seminář Kritické myšlení

Seminář Kritické myšlení, aneb my všichni v roli žáků

Seminář, přesto že byl určen především učitelům, zaujal i celou řadu nepedagogické veřejnosti. Seminář se uskutečnil 30.10.2017 v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech.

Detail

29.10.2017

Modlitba za domov 2017

Modlitba za domov 2017

Již po jedenácté se sešli zástupci křesťanských církví, aby se u příležitosti výročí založení Československé republiky 28. října modlili za náš domov. U zrodu této akce stály i místní akční skupiny.

Detail

29.10.2017

Setkání Platformy rozvoje NNO

Setkání Platformy rozvoje NNO

V kulturním domě v Praze v Kyjích se uskutečnilo letošní druhé setkání Platformy rozvoje NNO. Zástupci MAS i dalších neziskových organizací diskutovali s přednášejícími na téma EET, GDPR a dalších zkratek, které nyní jsou aktuální i pro neziskový sektor. Za Plzeňský kraj se jednání zúčastňují zástupci MAS Pošumaví.

Detail

21.10.2017

Zabijačkové hody 2017

Zabijačkové hody Klatovy a Regionální potravina Plzeňského kraje

V sobotu 21.10.2017 se na náměstí v Klatovech uskutečnily Zabijačkové hody spojené s farmářskými trhy.

Detail

19.10.2017

Manažerské fórum 2017

Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova a MAS Plzeňského kraje a okolí

Stejně jako v minulých letech byla MAS Pošumaví z.s. partnerem manažerského fóra, které se tentokrát konalo 19.10.2017 v kulturním domě v Horažďovicích.

Detail

16.10.2017

Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství

Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství

Odbor školství, mládeže a sportu v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156) a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky uspořádal dne 16. října 2017 v Techmania Science Center konferenci „Společnost 4.0 a její vliv na střední školství“.

Detail

Fotogalerie

10.11.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s. 9.11.2017

Foto z výkonné rady konané v sídle spolku.

Detail

01.09.2017

Valná hromada MAS Pošumaví z.s. 30.8.2017

Druhá valná hromada MAS Pošumaví z.s. v roce 2017 se sešla 30.8.2017, aby posoudila žádosti předložené místní akční skupině v rámci výzev do PRV a OP Zaměstnanost

Detail

20.07.2017

Zasedání hodnotitelské komise k rozlosování projektů podaných do 1. výzvy PRV

19.7.2017 se v sídle MAS Pošumaví z.s. sešli hodnotitelská komise, aby si její členové rozdělili losem projekty, které prošly administrativní kontrolou MAS.

Detail

27.06.2017

Promoce absolventů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

V reprezentativních prostorách Jízdárny státního zámku v Českém Krumlově tradičně pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity promoce svých absolventů bakalářského i magisterského studia.

Detail

23.06.2017

Zasedání hodnotitelské komise k projektům podaným do OP Zaměstnanost

21.6.2017 proběhlo v sídle MAS Pošumaví z.s. zasedání hodnotitelské komise k projednání projektů podaných do OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS.

Detail