Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde

Aktuality

18.05.2018

Účastníci slavnostního akademického shromáždění

15. let univerzitních Klatov

Na podzim roku 2002 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnilo slavnostní zahájení výuky v Konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Jednalo se o tříleté kombinované bakalářské studium, takže v roce 2005 mohlo být otevřeno navazující, rovněž kombinované, magisterské studium stejného předmětu. Letním semestrem bude tedy v letošním roce ukončen již 15. akademický rok fungování konzultačního střediska v Klatovech.

Detail

16.05.2018

MAS Pošumaví podporuje Sociální podnikání a služby 1

MAS Pošumaví podporuje Sociální podnikání a služby

MAS Pošumaví v těchto dnech připravuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci na podporu zakládání a rozšiřování sociálních podniků a na rozvoj sociálních služeb.

Detail

15.05.2018

Zápis z jednání Výkonné rady 19.4.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

15.05.2018

Zápis z jednání Valné hromady 19.4.2018

Zápis z jednání naleznete v přiloženém souboru.

Detail

10.05.2018

Hodnocení výrobků v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2018

Zasedaly hodnotitelské komise soutěže Regionální potravina v Plzeňském kraji

Ve čtvrtek 10.5.2018 zasedly v sídle Úhlavy o.p.s. a MAS Pošumaví z.s. hodnotitelské komise soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2018. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 překročil počet přihlášených výrobků stovku, byly ustanoveny Ministerstvem zemědělství České republiky oproti předchozím letům dvě komise.

Detail

09.05.2018

Zápis z jednání Výkonné rady 27.3.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

04.05.2018

Odborná exkurze na ČZU v Praze

Odborná exkurze na Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze

V pátek 4.5.2018 se management MAS Pošumaví z.s. zúčastnil na pozvání děkana PEF ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D. odborné exkurze do areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole.

Detail

03.05.2018

Exkurze do Techmánie

Mateřské školy v Techmánii

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 jsme zorganizovali pro děti mateřských škol z ORP Horažďovice exkurzi do Techmánie v Plzni. Této akce se zúčastnily předškolní děti z MŠ v Hradešicích a z MŠ Na Paloučku v Horažďovicích. V Techmánii měly zajištěný vstup do expozic Vodní svět a Malá věda. Zároveň děti z MŠ v Hradešicích shlédly film v Planetáriu. Dopravu na tuto akci zajistila firma Ktbus Hradešice. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře a děti se vracely domů s úsměvem.

Detail

02.05.2018

Odborná exkurze do ZOO Plzeň

Teambuilding managementu MAS Pošumaví v ZOO Plzeň

Místní akční skupina Pošumaví z.s. dlouhodobě spolupracuje se Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni.

Detail

01.05.2018

Baile Herculane

Exkurze do Banátu s Celostátní sítí pro venkov

Celostátní síť pro venkov prostřednictvím RO České Budějovice uspořádala ve dnech 24.4. - 30.4.2018 odbornou exkurzi do rumunského Banátu s názvem Česká stopa v Rumunsku.

Detail

Fotogalerie

20.04.2018

Valná hromada 19.4.2018

Valná hromada 19.4.2018

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s. se konala v sídle spolku v Klatovech 19.dubna 2018.

Detail

18.04.2018

Slavnostní tabule ve SŠZP Klatovy

Slavnostní tabule ve SŠZP Klatovy

18.4.2018 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnila každoroční přehlídka prací žáků posledních ročníků potravinářských a hotelových oborů.

Detail

08.04.2018

Konference Neziskový sektor a jeho role v EU

Konference Neziskový sektor a jeho role v EU

Platforma NNO, jejímž členem je i MAS Pošumaví z.s. se podílela na organizaci konference Neziskový sektor a jeho role v EU, která se konala 6.4.2018 v Evropském domě v Praze. Na konferenci navazovalo zasedání platformy, na kterém byly předneseny novinky v legislativě týkající se NNO.

Detail

28.03.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

27.3.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví, z.s. výkonná rada spolku.

Detail

22.02.2018

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

V Klatovech se dne 21.2.2018 konal workshop ke zpracovávané strategii turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Detail