Obsah

Velhartice - Drouhavec - Jiří Zelený - bourárna masa a prodejna - vybavení stroji

GPS: 49° 15′ 58.5″N  13° 25′ 37.445″E

zobrazit v mapě
Popis projektu:
Předmětem projektu bylo dovybavit existující provozovnu (bourárnu a prodejnu masa), kterou zemědělský podnikatel, Jiří Zelený, vybudoval na své farmě v Drouhavči. Za tímto účelem byly dobourány a prodejny masa zakoupeny nové moderní stroje, které zrychlí a zkvalitní zpracování hovězího masa, čímž se zvýší také kvalita výrobků a pochopitlně i konkurenceschopnost současného provozu, což se promítne i do zvýšení ekonomické stability rodinné farmy. Zpracování a prodej masa přímo na farmě, tzv. ze dvora, přináší nejen rozšíření vlastních podnikatelskýh aktivit, ale i zvyšování atraktivity regionu, místní gastronomie a zpestření nabídky na trhu.

Vyplacená dotace: 244.950,-

Výsledek projektu:
V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení do provozovny - bourárny a prodejny masa na farmě v Drouhavči. Díky nákupu moderních výkonných strojů (mycí stroj SILO, kutr MADO MTK 661 a vakuový stroj MERLIN 52 Plyn) je nyní možné zpracovávat větší objem produkce masa najednou a také rozdělení jednotlivých druhů masa a jejich zabalení je rychlejší a kvalitnější. Pořízené stroje přispěly k zefektivnění produkce farmy a rovněž i ke zvýšení konkurenceschopnosti provozu.