Obsah

Klatovy - Občanské sdružení Šumava bez hranice - Regionální průvodci a animátoři - nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví

Adresa

Krameriova 138
33901 Klatovy

GPS: 49° 23′ 42.253″N  13° 17′ 41.806″E

zobrazit v mapě
Projekt byl zaměřen na vzdělávání místních obyvatel, kteří mají zájem a povědomí o historii, výletní cíle na území MAS Pošumaví a chtěli by toto předávat ostatním návštěvníkům. Tento vzdělávací projektu si kladl za cíl vyškolit z řad obyvatel, žijících na území, regionální průvodce v cestovním ruchu, specializující se na určité oblasti území MAS Pošumaví, kde budou schopni provádět turisty. Za tímto účelem bylo uspořádáno ve čtyřech identických blocích pětidenní školení, zahrnující teoretické přednášky, praktická průvodcovská a animátorská cvičení, jež si účastnici sami připravili. Proběhla též 1 exkurze.

Vyplacená dotace: 684 452,-

Tento vzdělávací projekt, skládající se ze 4 vzdělávacích bloků a je jedné exkurze, proběhl postupně ve Kdyni, v Horažďovicích, v Hrádku u Sušice a v Klatovech. Účastníci měli k dispozici odborné tištěné materiály, CE. Prezentace z přednášek i odborné materiály byly pro účastníky k dispozici též na internetu. Účastníci všech čtyř bloků se společně zúčastnili exkurze po nejatraktivnějších místech MAS Pošumaví. Z tohoto vzdělávacího projektu vzešlo více než 50 vyškolených průvodců- animátorů, schopných provádět turisty v určitých oblastech území MAS Pošumaví.