Obsah

Předslav - Měcholupy - kaple sv. Apoleny

Adresa

Předslav - Měcholupy
339 01 Klatovy

GPS: 49° 26′ 29.023″N  13° 22′ 17.999″E

zobrazit v mapě
Kaple svaté Apoleny v Měcholupech.
Strop lodi je zrcadlový, na něm i na stěnách jsou umístěny dřevěné desky se znaky velkopřevorů řádu maltézských rytířů. Oltář s rokokovým tabernáklem zdobí obraz sv. Apoleny z poloviny 18. století. Dva boční oltáře sv. Kříže a sv. Rodiny jsou z doby kolem roku 1726. V kapli se dále nachází barokový obraz sv. Rozálie a prapor zde zavěšený s nápisem. „Dalmatirn 1859 / Comtur Graf von Lichnowsky“, který pochází z války na Balkáně, kde řád maltézských rytířů zajišťoval zdravotnickou službu.

Na zdech kaple byly také zavěšeny erby třinácti významných osobností řádu z let 1709 – 1925, převážně malované na dřevě. Většina se jich ztratila v 70. letech 20. století.

Kapli dala vystavět nejspíše Apolena Čejková z Chudenic, která vlastnila Měcholupy se svým manželem Janem Adamem Čejkou z Olbramovic v první třetině 17. století.

Po nich pak byly Měcholupy od roku 1647 ve vlastnictví Alžběty Zuzany z Račína, později provdané Pechiové, která je roku 1659 prodala Janovi Markvartovi Kocovi z Dobrše pro jeho manželku Ludmilu Kateřinu Kocovou z Račína. V majetku Koců z Dobrše zůstaly Měcholupy do roku 1692, kdy je Adam Humprecht Fortunát Koc z Dobrše odevzdal císařskému komořímu Františku Mikuláši, hraběti z Morzina, výměnou za statek Čachrov.

Od tohoto šlechtice je koupil roku 1696 Ferdinand Ludvík Libštejnský z Kolovrat, velkopřevor rytířského řádu Johanitů (maltézských rytířů). V kupní smlouvě z tohoto roku je mimo jiné uveden v Měcholupech vrchnostenský dům s kaplí sv. Apoleny. Kaple byla do nynější podoby přestavěna roku 1726 za velkopřevora hraběte z Kőnigseggu.

V roce 1870 byla kaple restaurována a do majetku obce přešla v roce 1960.  Kaple je památkově chráněná.

Pramen: www.mistnidedictviposumavi.cz