Navigace

Obsah

Vyhlašujeme Grantové schéma na roky 2015 a 2016

Typ: ostatní
MAS Pošumaví vyhlašuje "Grantový dotační program MAS Pošumaví z.s. z finanční dotace Plzeňského kraje na roky 2015 a 2016"

Cílem programu je podporovat spolkové,volnočasové, sportovní a kulturní aktivity neziskových organizací, škol, mikroregionů, obcí a měst na území MAS Pošumaví, z.s..


Způsobilými žadateli v rámci tohoto grantového programu jsou neziskové organizace (právnické osoby), školy, mikroregiony, obce a města, jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo na území MAS Pošumaví, z.s.

Projekty se přihlašují poštovním doručením vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha níže) v zalepené obálce do kanceláře MAS Pošumaví nejpozději do 30.12.2015 nebo osobním doručením do kanceláře MAS Pošumaví rovněž do 30.12.2015.
Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na:
Ing. Radana Šašková     tel.: 602 626 386, email: saskova@posumavi.jz.cz

 

Program je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.

Logo PK

 

Pravidla Grantového schéma

Příloha č. 1 - Žádost o grant

Podané žádosti v Grantovém schématu


Přílohy

Vytvořeno: 9. 3. 2017
Poslední aktualizace: 9. 3. 2017 15:36
Autor: Ing. Markéta Baštařová Janotová