Obsah

Vyhlašujeme Grantové schéma na rok 2019

Typ: ostatní
Vyhlašujeme Grantové schéma na rok 2019 1 MAS Pošumaví vyhlašuje "Grantový dotační program MAS Pošumaví z.s. z finanční dotace Plzeňského kraje na rok 2019"

Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity neziskových  organizací, škol, mikroregionů, obcí a měst na území MAS Pošumaví, z.s..


Způsobilými žadateli v rámci tohoto grantového programu jsou neziskové organizace (právnické osoby), školy, mikroregiony, obce a města, jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo na území MAS Pošumaví, z.s.

Projekty se přihlašují poštovním doručením vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha níže) v zalepené obálce do kanceláře MAS Pošumaví nejpozději do 28.6.2019 nebo osobním doručením do kanceláře MAS Pošumaví rovněž do 28.6.2019.


Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na:
Ing. Markéta Baštařová Janotová     tel.: 774 411 095, email: janotova@masposumavi.cz

Věra Dvořáková    tel.: 720 982 177, 376 387 717, email: dvorakova@masposumavi.cz  

 

Logo MAS


Přílohy

Vytvořeno: 13. 6. 2019
Poslední aktualizace: 13. 11. 2019 12:55
Autor: Ing. Markéta Baštařová Janotová