Obsah

Vyhlašujeme Grantové schéma MAS Pošumaví na rok 2016

Typ: ostatní
MAS Pošumaví vyhlašuje "Grantový dotační program MAS Pošumaví z.s. z finanční dotace Plzeňského kraje na rok 2016"


Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity neziskových organizací, škol, mikroregionů, obcí a měst na území MAS Pošumaví, z.s..


Způsobilými žadateli v rámci tohoto grantového programu jsou neziskové organizace (právnické osoby), školy, mikroregiony, obce a města, jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo na území MAS Pošumaví, z.s.

Projekty se přihlašují poštovním doručením vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha níže) v zalepené obálce do kanceláře MAS Pošumaví nejpozději do 15.10.2016 nebo osobním doručením do kanceláře MAS Pošumaví rovněž do 15.10.2016.
Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na:
Ing. Markéta Baštařová Janotová     tel.: 774 411 095, email: janotova@masposumavi.cz

Bc. Alžběta Merglová                     tel: 376 387 717, email: merglova@masposumavi.cz

 

Program je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.

Logo PK

Pravidla Grantového schéma 2016

Příloha č. 1 - Žádost o grant

Příloha č. 2 - Vyhodnocení akce


Přílohy

Vytvořeno: 9. 3. 2017
Poslední aktualizace: 10. 3. 2017 8:19
Autor: Ing. Markéta Baštařová Janotová