Navigace

Obsah

Projekty spolufinancované z programu LEADER ČR v roce 2006

Typ: ostatní
V roce 2006 získala místní akční skupina Pošumaví dotaci 3 mil. Kč z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR. Z této částky bylo použito 300 tis. Kč na financování činností sekretariátu MAS spojených příjmem, výběrem a s administrací úspěšných projektů. Zbývajících 2,7 mil. Kč bylo členy výběrové komise MAS Pošumaví rozděleno mezi úspěšné žadatele na realizaci konkrétních investiční akcí. Do konce loňského roku všech 7 úspěšných žadatelů dokončilo své projekty a prostřednictvím tzv. limitek vyčerpaly i všechny přidělené finanční prostředky programu. Dohled nad kontrolou čerpání prostředků prováděli sami pracovníci sekretariátu a členové předsednictva Místní akční skupiny Pošumaví ve spolupráci se zástupcem Zemědělské agentury a pozemkového úřadu v Klatovech (detašovaného pracoviště Ministerstva zemědělství ČR).

Projekt 1: Pohanka Jindřich - Kouzlo a tajemství výroby ovocných destilátů – dokončení stavebních prací pěstitelské pálenice
V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy pálenice, díky kterým byly dobudovány odpovídající prostory pro kvašení dle hygienických předpisů, vnější omítky objektu, vydlážděny přejímací prostory před objektem vč. odvedení povrchové vody. Realizace projektu přinesla zlepšení obslužnosti objektu a hygienického prostředí pálenice.

Projekt 2: Obec Petrovice - Obec Petrovice      
V rámci projektu byl postaven nový objekt občanské vybavenosti ve sportovně-rekreačním areálu v obci Petrovice. Nová budova slouží jako kulturní a sociální zázemí pro tento areál. Realizací projektu obec zajistila odpovídají hygienické zařízení pro hřiště a koupaliště, které je v letních měsících hojně navštěvované místními obyvateli i návštěvníky širšího okolí obce.  Zároveň vytvořila místním spolkům důstojné podmínky pro svoji činnost.

 

Projekt 3: Obec Červené Poříčí - Technické vybavení Spolkového domu „Česká koruna“ Červené Poříčí
Technické vybavení kuchyně pořízené z dotace  navazuje na celkovou rekonstrukci obecního objektu, který byl v minulých letech nevyužíván. V obci chybělo restaurační zařízení a vhodné prostory pro setkávání občanů a činnost spolků. Nově slouží přízemí Spolkového domu „Česká koruna“  jako restaurační zařízení a prostory pro společenskou a spolkovou činnost v obci. V následujících letech bude pokračovat rekonstrukce objektu úpravou prvního patra a novou fasádou.

Projekt 4: Ing. Josef Kopačka - Šumavská zvěřina – zlepšení konkurenceschopnosti výrobků
Díky dotaci z programu LEADER ČR rozšířil Ing. Josef Kopačka vybavení v regionu ojedinělých zvěřinových jatek o nové stroje. Konkrétně se jedná obourárenskou pilu, odblaňovací stroj na zvěřinu a kostkovací stroj. Použití nových strojů přinese zvýšení kapacity zpracovaného masa a nejvyšší kvalitu nabízených výrobků.

 

Projekt 5: Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice - Technické vybavení na údržbu krajiny a doplňkové vybavení dřevovýroby
Z prostředků programu byl spolufinancován nákup technického vybavení pro údržbu kulturní krajiny - zemědělských a přilehlých pozemků, vč. údržby obecních pozemků. Jedním strojem je nesený mulčovač na dosekávání pastvin, který bude rovněž využíván na vyžínání příkopů podél místních komunikací pro obce. Druhým štěpkovač, díky kterému bude zpracováván veškerý odpad z dřevní hmoty, jenž bude následně využíván k vytápění administrativní budovy a turistické ubytovny ZOD Hlavňovice.

 

Projekt 6: Obec Nová Ves - Zakoupení malotraktoru s příslušenstvím
Z dotace byl zakoupen víceúčelový malotraktoru s příslušenstvím (mulčovací hlava, cepová sekačka, radlice, guma pro radlici, sběrač trávy a listí s motorem, maxi vozík, sypač písku, řetězy). Zakoupená technika je využívána k celoroční údržbě veřejných prostranství obce.

Projekt 7: Tomášková Soňa - Rekreační areál Western ranč Podolí – letní tábor
Ranč je díky své poloze v zachovalém přírodním prostředí, nabídce ubytování a jízdy na koni významným střediskem agroturistiky v regionu. Majitelka ranče použila dotaci na výstavbu dřevěného strážního domku (srubu) a 4 stanů tee-pee, které slouží jako ubytování pro letní dětské tábory. Realizace projektu přinesla rozšíření nabídky areálu o dětské tábory s možností vyjížďky na koních a pobytů v přírodě.


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod