Navigace

Obsah

Projekty spolufinancované z Programu LEADER ČR v roce 2005

Typ: ostatní
Podobně jako v roce 2004 byla Místní akční skupina Pošumaví z. s. p. o. vybrána a finančně podpořena Ministerstvem zemědělství ČR k realizaci projektů v rámci programu LEADER ČR. Na území MAS Pošumaví bude v roce 2005 podpořeno celkem 7 investičních akcí. Celková dotace na tyto akce činí stejně jako v minulém roce 4,5 mil. Kč. Všechny projekty musí být ukončeny a vyúčtovány do konce roku 2005.

Projekt 1: Revitalizace krajinného útvaru „Kostelík“, obec Svéradice, dotace 226.000 Kč, celkové náklady projektu 360.000 Kč. Jednou z poutavých lokalit obce Svéradice je vrch „Kostelík“ s kaplí sv. Bartoloměje. Jedná se o krajinný útvar velké přírodní hodnoty, který je dobře viditelný již z hlavní silnice vedoucí z Horažďovic. Cílem projektu je zvelebit současný neutěšený vzhled přírodní lokality. Bude vyčištěn současný porost, vysázeny nové stromy a keře, upraveny remízky, vyseta květnatá louka a osazeny lavičky. Zlepšený vzhled přírodní lokality přinese lepší životní prostředí a přispěje k zvýšení atraktivity obce a tím k rozvoji cestovního ruchu ve zdejším regionu.

Projekt 2: Zázemí pro společenské a kulturní akce, Město Hartmanice, dotace 750.000 Kč, celkové náklady projektu 1.200.000 Kč. Předmětem budoucí investice je nákup mobilního pódia a velkoprostorového stanu včetně hudební aparatury a vybavení (stoly s lavicemi).  Jedná se o pódium velikosti 8x6m (48 m2) včetně zastřešení a stan o rozměrech 10x30m (300 m2). Cílem projektu je pozvednout společenský a kulturní život v obci a spádovém území MAS Pošumaví. Město i celý region má bohatou historii a návrat k tradičním poutím a slavnostem vede zastupitele města vytvořit zázemí pro tyto akce, dát jim slavností charakter a umožnit tak jejich rozmach. Zvýšení prestiže společenských akcí přispěje ke zvýšení jejich atraktivity a obce samotné. Tím bude podpořen i rozvoj cestovního ruchu ve zdejším regionu. Zařízení bude pronajímáno i dalším obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím ve spádovém regionu MAS Pošumaví.

Projekt 3: Zavedení technologie regulačního systému větrání, Zemědělské družstvo Měčín, dotace 190.000 Kč, celkové náklady projektu 400.000 Kč. ZD Měčín provádí od srpna 2004 výkrm pekingských kachen na farmě Radkovice u Měčína v areálu, který dříve sloužil k chovu prasat. Současný stav výkrmny nevyhovuje a je nutno zabezpečit rozšíření stávající klimatizace – nuceného větrání. Instalace 6 ks ventilátorů přispěje nejen ke zlepšení vzduchu ve výkrmně, ale zároveň i k zlepšení životního prostředí v okolí farmy. Zároveň bude zavedena i automatická regulace větrání. Bez realizace výše uvedené technologie by nebylo možné nadále tuto výrobu zachovat. Díky investici bude zachována zemědělská výroba a pracovní místa v obci Radkovice.

Projekt 4: Obnova veřejného prostranství před „radnicí“, obec Kasejovice, dotace 609.000 Kč, celkové náklady projektu 972.000 Kč. Okolí obecního úřadu v Kasejovicích je po rekonstrukci průjezdní komunikace I/20 v neutěšeném technickém stavu. V blízkosti „radnice“ se nachází několik objektů občanské vybavenosti a kulturních památek, v budově je informační centrum. Předmětem plánované investiční akce je vydláždění veřejného prostranství v okolí obecního úřadu kamennou dlažbou o celkové výměře 539 m2. Tím dojde k zlepšení vzhledu centra obce, životního prostředí, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zvýšení bezpečnosti chodců. Nově upravené plochy propojí místními obyvateli a návštěvníky obce hojně navštěvované objekty, jejichž přístupnost je v současné době nevyhovující, a nabídnou i možnost parkování.

Projekt 5: Rekonstrukce veřejného osvětlení nám. E. Beneše Švihov, Město Švihov, dotace 1.415.000 Kč, celkové náklady projektu 2.242.000 Kč.  Náměstí E. Beneše ve Švihově je jako celek technicky v nevyhovujícím stavu. Samotné veřejné osvětlení je více jak 50 let staré, částečně nefunkční a neodpovídá svojí četností. Nevyhovuje ani esteticky, a to zejména s ohledem na vyhlášení centra ochranným pásmem A národní kulturní památky hradu Švihov. Rekonstrukce je jednou z etap celkové revitalizace centra města, mimo jiné dané odstraňováním škod po povodních v roce 2002. V rámci projektu bude demontováno 7 ks sloupů veřejného osvětlení a 20 ks svítidel umístěných na výložníku včetně kabelového vedení. Nově bude osazeno 18 sloupů a celkem 41 svítidel včetně kabelových rozvodů. Dojde tak k zlepšení celkového vzhledu historického centra města a také ke zlepšení bezpečností situace. Rekonstrukce veřejného osvětlení navazuje na rekonstrukci parkovišť a přístupových cest z prostoru náměstí E. Beneše ke hradu Švihov, který tvoří s městem nedílný celek. 

Projekt 6: Obnova a rozšíření mechanizačního vybavení, Ing. Vladislav Hlinka, obec Červené Poříčí, dotace  910.000 Kč, celkové náklady projektu 1.820.000 Kč. Náplní projektu je obnova a rozšíření mechanizačního vybavení v návaznosti na rozšíření obhospodařovaných ploch žadatele. Díky nákupu nových strojů dojde k šetrnému nasazení moderní techniky a k důslednějšímu dodržování agrotechnických lhůt vlastními silami bez závislosti na dostupnost nakupovaných služeb. Z dotace bude zakoupeny 4 stroje: jeden traktor výkonové řady 74 kW, univerzální mulčovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv a diskový žací stroj s kondicionérem.Univerzální mulčovač vedle využití na vlastních pozemcích žadatele bude také využíván na údržbu melioračních struh pro Meliorační správu (cca 3 km) a také pro údržbu protipovodňových valů obcí mikroregionu Běleč.

Projekt 7: Pořízení malotraktoru s příslušenstvím, AgAkcent, s. r. o., obec Zavlekov, dotace 400.000 Kč, celkové náklady projektu 863.000 Kč.  Z dotace bude zakoupen víceúčelový malotraktor s příslušenstvím (valník, radlice, štěpkovač, čelní nakladač, závaží, čelní sekačka na vysokou trávu, mulčovač 130 cm, zametací koště, sběrací vana a kopírovací kola). Zakoupená technika bude sloužit k údržbě veřejných a soukromých prostranství formou služby pro další subjekty. Prioritně budou uspokojovány požadavky subjektů nacházejících se na území MAS Pošumaví. Rozvojem podnikatelských aktivit žadatele bude rozšířena nabídka pro obce o nové služby. Cílem projektu je zajistit údržbu veřejných a soukromých prostranství. Kvalita údržby těchto prostranství se pozitivně promítá do  zatraktivnění oblastí z hlediska cestovního ruchu, přispívá ke zlepšení životního prostředí a spokojenosti obyvatel se životem v místě bydliště.

Fotogalerie


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod