Navigace

Obsah

Projekty spolufinancované z Programu LEADER ČR v roce 2004

Typ: ostatní
Již v první polovině roku 2004 byla nově založená MAS Pošumaví z. s. p. o. a vybrána Ministerstvem zemědělství ČR mezi pilotní místní akční skupiny, jež se brzy na to zapojily do realizace Programu LEADER ČR. Na území MAS Pošumaví byly pro rok 2004 vybrány a následně ministerstvem k financování schváleny čtyři investiční akce. Celková dotace na tyto akce činila 4,5 mil. Kč.

Projekt 1: Penzion „Nad Kapličkou“ s ubytováním pro agroturistiku, Švec Ladislav – soukromě hospodařící rolník, obec Hlavňovice část Milínov, dotace 1.567.000 Kč. Projekt prosazuje další diverzifikaci činnosti farmy za účelem vzniku nových nezemědělských pracovních míst a zvýšení příjmů zemědělské rodiny. Cílem je nová výstavba rodinného penzionu ve vzdálenosti několik desítek metrů od objektů farmy, navíc na hranicích Přírodního parku Kochánov. Žadatel chce tímto využít výhodné polohy farmy a rozšířit své podnikání o provozování penzionu.

Projekt 2: Šafanda Centrum, František Šafanda – soukromě hospodařící rolník, stavební práce, Chanovice č. p. 69, dotace 1.612.000 Kč. Záměrem podnikatele je zrekonstruovat zchátralý objekt bývalé stodoly v centru obce a poté využívat k vlastní podnikatelské činnosti. Do nově rekonstruovaného objektu bude ze stávajících kapacitně nevyhovujících pronajatých prostor v budově Obecního úřadu v Chanovicích přestěhována prodejna a půjčovna stavebních strojů. První patro bude sloužit jako turistická ubytovna. Budou zde 4 dvoulůžkové pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením.

Projekt 3: Společenské zařízení Vítovky, Město Kdyně, dotace 470.000 Kč. Část obce Vítovky je odtržena od vlastního k. ú. Hluboká, ale i od města Kdyně pod jehož správu spadají. Na Vítovkách, které mají 30 trvale bydlících obyvatel, nebyl doposud vybudován žádný obecní objekt, který by bylo možné využít pro jakékoliv společenské účely. Z prostředků Programu LEADER ČR je spolufinancována výstavba nového objektu ve středu venkovské zástavby, kde místní občané budou mít dostatečný prostor pro konání různých kulturních a společenských akcí.

Projekt 4: Meteorologická stanice, Střední zemědělská škola Klatovy, dotace 860.000 Kč.     V rámci projektu budou vybudovány malé meteorologické stanic v různých částech spádového území MAS Pošumaví. Budou umístěny na 3 místech (Švihově, Kdyni a Hlavňovicích), centrální místo bude v budově Střední zemědělské školy v Klatovech. Tyto stanice budou propojeny počítači a informace z nich budou zpracovány a  uveřejňovány na internetových stránkách Střední zemědělské školy v Klatovech (www.cab.cz/szes). Získávané informace by měly sloužit v první řadě podnikatelům v zemědělství, jako informační zdroj o počasí, které z velké části ovlivňuje celou zemědělskou výrobu a to od agrotechniky až po ekonomiku. Měly by přispět ke zvýšení příjmu podnikatelů v zemědělství a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí především při aplikaci chemických ochranných látek. Dále tyto aktuální informace bude používat široká veřejnost nejen na území MAS Pošumaví, ale i v celé republice, např. při rozhodování o návštěvě daného regionu – rozvoj cestovního ruchu. Dále tyto informace budou využívat školy při modernizaci vyučovacího procesu, a to nejen žáci SZeŠ, ale i žáci ostatních škol v regionu.


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod