Navigace

Obsah

Studie dalšího rozvoje cestovního ruchu - výstup projektu Dámy a pánové, strhněme tu zeď

Typ: ostatní
Studie pojednává o dalším rozvoji cestovního ruchu zaměřeného na tvorbu a prodej balíčků a produktů zážitkové turistiky na území MAS Pošumaví.

Podpora cestovního ruchu je hlavní prioritou ve většině rozvojových studií měst a obcí na území Místní akční skupiny Pošumaví. Tato podpora je v konkrétních případech směrována především do oblasti marketingu a propagace. Část obcí na území Místní akční skupiny Pošumaví provozuje vlastní zařízení, které jsou využitelné pro cestovní ruch. Jedná se o ubytovací kapacity různé kvality, sportovní zařízení a správu místních památek, či přírodních zajímavostí. Cílem projektu Dámy a pánové, strhněme tu zeď je zmapovat současný stav a především zájem o spolupráci jednotlivých subjektů a to jak samosprávních, tak i v nich působících podnikatelských a z neziskového sektoru o spolupráci v rozvoji cestovního ruchu v Pošumaví. Zároveň si projekt klade za cíl navázat konkrétní spolupráci s odborníky a podnikateli v okrese Regen, kteří se zabývají cestovním ruchem. Dva společné workshopy, dvě exkurze a jedny kontraktační trhy byly uspořádány za účelem průzkumu účastníků o vytvoření společných balíčků zážitkové turistiky. Zjištěné poznatky jsou součástí této studie. Partnerem projektu se stala VHS Regen prostřednictvím své organizace Touristische Service Centre GmbH, se kterou Místní akční skupina Pošumaví dlouhodobě spolupracuje i na dalších společných projektech v cestovním ruchu.

V přílohách naleznete českou a německou verzi studie dalšího rozvoje cestovního ruchu na území MAS Pošumaví.


Přílohy

Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod