Obsah

Objevme znovu Böhmweg

Typ: ostatní

MAS Pošumaví požádala o finanční prostředky z dispozičního fondu OP Česká republika - Bavorsko na projekt Objevme znovu Böhmweg. Řešením projektu byl pověřen člen správní rady MAS Pošumaví a předseda členské neziskové organizace Sdružení přátel Klatovska pan Martin Kříž.

Cíl projektu je možno charakterizovat následovně:

Na bavorské straně je v současné době vyznačena tak zvaná Česká cesta nebo-li Böhmweg. Tato cesta pokračovala i na české straně. Cílem projektu je zpracovat studii, která by vyhodnotila možnost obnovy této cesty v České republice. Studie zároveň navrhne její napojení na již stávající turistické cesty, které byly zřízeny z jiných projektů nebo které byly obnoveny po historických cestách přerušených v období trvání železné opony.

Součástí studie bude i zmapování turistických, vlastivědných, historických, přírodních a dalších zajímavostí, které by přispěly k atraktivitě navrhované trasy.

Dalším výstupem studie bude i SWOT analýza možnosti obnovení cesty.

Výstupem projektu bude studie, která bude k veřejné diskusi k dispozici na internetových stránkách Místní akční skupiny Pošumaví. Po ukončení diskuse a zapracování věcných připomínek bude studie v elektronické verzi k dispozici v sídle MAS Pošumaví a Bayerische Wald Verein resp. LAG Regen. Dalším výstupem bude společný workshop řešitelů z obou stran hranice, kde dojde ke konzultaci výsledků z českého projektu a následně podaného zrcadlového projektu podaného bavorským partnerem. Na závěrečný workshop budou pozváni pracovníci zabývající se cestovním ruchem na okresním úřadě v Regenu a ve VHS Regen, kvůli koordinaci s ostatními projekty.


Příloha

Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod