Navigace

Obsah

Informace pro představitele měst a obcí v MAS Pošumaví

Typ: ostatní
Informace zástupkyně hejtmana Plzeňského kraje paní Mgr. Olgy Kalčíkové zástupcům místních samospráv

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vás seznámila s programy, které byly schváleny Radou Plzeňského kraje dne 10.1.2006.

Jedná se o:


  • Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2006 a  znění Zásad Programu stabilizace a obnovy venkova PK v r. 2006 (celkem je v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněno 60 mil Kč)


     

 V případě potřeby jsem k dispozici s bližšími informacemi na emailuolga.kalcikova@kr-plzensky.cz


  • Pravidla a programy pro poskytování finančních dotací na ekologické projekty v rámci schváleného rozpočtu PK na rok 2006
    (celkem jsou na projekty v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněny 3 miliony Kč)
     

Pravidla Plzeňského kraje pro poskytování finančních dotací pro oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou (celkem je v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněno 25 mil Kč.

 

 

Na rozdíl od loňska je oblast kanalizace rozšířena na podporu zásobování pitnou vodou: na výstavbu a rekonstrukci veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů v místech akutního nedostatku vody nebo v případech, kdy stávající zásobování nesplňuje kvalitní normu pro zásobování obyvatel pitnou vodou ve variantě řešení obsaženém nebo podporovaném Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Výjimečně může být poskytnuta dotace na výstavbu vodovodu v souvislosti s budováním nebo rekonstrukcí dopravní infrastruktury vyjma místních komunikací).

Předmětem podpory nejsou vodovodní přípojky, vodovody pro bytovou a jinou výstavbu, která ještě není realizována - zasíťování nových stavebních pozemků; opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodohospodářského díla).

Bližší informace na www stránkách kraje (www.kr-plzensky.cz)

 

Mgr. Olga Kalčíková 


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod