Navigace

Obsah

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů prostřednictvím osy 4 LEADER

Typ: ostatní
Průběžné upozornění pro potencionální žadatele prostřednictvím tisku.

Místní akční skupina Pošumaví v minulých dnech vyhlásila 1. výzvu na podávání projektů prostřednictvím osy 4 LEADER Programu rozvoje venkova. Na projekty je připraveno pro tuto výzvu celkem 10 336 589,- Kč. Projekty musí být realizovány na území, kde působí  MAS Pošumaví, což v praxi znamená na území 98 obcí, městysů a měst, ležících především na území klatovského, ale částečně i domažlického okresu a okresu Plzeň – jih. Přesný výčet obcí, včetně mapy, naleznou zájemci na http://www.pošumaví.jz.cz/ v sekci Aktuality k PRV. Na uvedených internetových stránkách naleznou zájemci i tak zvané fiche, které vymezují cílové skupiny příjemců dotace a konkretizují oblasti, do kterých je možno projekty směrovat, kompletní text výzvy, termíny administrace a kontaktní adresy na sekretariát MAS Pošumaví ve Švihově. Oblastmi, do kterých je možno podávat projekty, jsou diverzifikace zemědělství, podpora drobného podnikání na venkově, venkovský cestovní ruch, zlepšení kvality života na venkově, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel. Zájemcům o podání projektu sekretariát MAS Pošumaví doporučuje se seznámit s pravidly poskytování finanční pomoci z Programu rozvoje venkova a jednotlivými fichemi, protože různé oblasti jsou určeny pro různé cílové skupiny. Sekretariát MAS Pošumaví přijímá projekty do 24.9.2008 do 16 hodin.


Vytvořeno: 14. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:46
Autor: admin prevod