Navigace

Obsah

Strategický plán MAS Pošumaví

Typ: ostatní
Strategický plán MAS Pošumaví, na jehož základě byl vybrán k financování z Programu rozvoje venkova byl schválen pod názvem Zlepšení života v Pošumaví.

Strategický plán LEADER je základní dokument kterým se řídí aktivity Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o.  Je koncipován na území, které se vyznačuje následující charakteristikou:

Řešené území členských mikroregionů se nachází v tradiční venkovské periferní oblasti mimo hlavní rozvojové směry České republiky. Přirozeným a dominantním centrem regionu je město Klatovy, na nižší regionální úrovni se pak jako významnější centra jeví města Kdyně a Horažďovice. Funkci lokálních center plní Švihov, Měčín, Plánice, a díky odlehlé poloze vůči ostatním vyšším centrům osídlení i Kolinec, Velhartice, Hartmanice a Chudenice. V Klatovech, Horažďovicích a Kdyni dochází k přirozené koncentraci společenských, kulturních i ekonomických činností, které však ovlivňují celé řešené území a v širším slova smyslu i větší spádové území svých správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Poloha řešeného území je dlouhodobě utvářena především trasováním základních komunikačních směrů. Po období středověkých cest, které vedly napříč územím především podél vodních toků, se v poslední době klíčové mezinárodní trasy regionu víceméně vyhýbají. Významnější komunikací pro rozvoj regionu je pouze silnice I/27 (E 53) Plzeň - Klatovy - hraniční přechod v Železné Rudě. Nejdůležitější komunikací v západovýchodním směru je silnice I/22 spojující Horažďovice, Klatovy a Kdyni. Obě komunikace mají pouze regionální a nejsou na nich vybudovány obchvaty obcí a měst.

Ve stejných základních směrech existuje i železniční spojení. Železniční doprava na těchto tratích nehraje větší význam. Z hlediska přepravy osob je nejvíce využívaná trať Plzeň - Klatovy. Železniční doprava slouží především k dennímu pohybu za prací, v letních měsících je také využívána turisty (včetně cykloturistů a vodáků), kteří se pohybují v prostoru jihozápadních Čech.

Důležitou roli sehrává blízkost jednak hranice se Spolkovou republikou Německo a dále i s rekreační oblastí na Šumavě.

Významný nejbližší hraniční přechod s Bavorskem je v Železné Rudě. Tento přechod slouží  pro přístup do celé řešené oblasti okresu Klatovy. Pro oblast Kdyňska je důležitý hraniční přechod ve Všerubech. Oba přechody jsou významné i hlediska turistického ruchu.

V regionu existuje hustá síť místních komunikací, všechna sídla jsou dostupná po komunikacích III. třídy.

Plné znění strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Pošumaví najdete v přiloženém souboru.

Prováděcí fiche jsou k dispozici jako soubory ke stažení u jednotlivých výzev v rubrice Projekty a výzvy - Výzvy nebo v rubrice Dokumenty ke stažení


Příloha

Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:45
Autor: admin prevod