Obsah

Program LEADER ČR

Typ: ostatní
Program LEADER ČR je koncipován podle iniciativy EU LEADER+, ale zahrnuje i prvky předcházejících iniciativ LEADER I a LEADER II. Je financován výhradně ze státního rozpočtu.

Jde především o to, že Program LEADER ČR je investiční, zahrnuje společné projekty a vytváření sítí, a tím je doplňkový k převážně neinvestičnímu opatření Rozvoj venkova (podopatřední typu LEADER+) v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Program LEADER ČR by měl podporovat realizaci investičních projektů zapadajících do originálních, integrovaných a kvalitních strategií udržitelného rozvoje. Jeho smyslem je vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských mikroregionů.

Programu LEADER ČR se mohou účastnit subjekty, působící na území, které je geograficky, ekonomicky a sociálně homogenní, kde je hustota obyvatel maximálně 120 obyvatel na km2 a žije zde minimálně 10 tisíc a maximálně 100 tisíc obyvatel.
Administrativa Programu je v souladu s iniciativou EU decentralizovaná, využívá úlohy místních partnerství, které se nazývají „místní akční skupiny“ (Local Action Groups). Místní akční skupina je důležitým prvkem Programu LEADER ČR. Místní akční skupiny (dále jen „MAS“) jsou základními řídícími orgány iniciativy LEADER+, které splňují požadavky Oznámení Komise ze 14. 4. 2000.

Program LEADER ČR byl vyhlášen pro rok 2004 Ministerstvem zemědělství v březnu 2004. Byl vypracován Záměr MAS Pošumaví a Územní strategie rozvoje MAS Pošumaví a po schválení MAS Pošumaví pro realizaci programu (MZe dne 3. 5. 2004) proběhl na jejím území. Následně byly výběrovou komisí MAS Pošumaví vybrány a podpořeny čtyři projekty:
Penzion „Nad Kapličkou“ s ubytováním pro agroturistiku, Švec Ladislav – soukromě hospodařící rolník, obec Hlavňovice část Milínov
Šafanda Centrum, František Šafanda – soukromě hospodařící rolník, stavební práce, Chanovice č. p. 69
Meteorologická stanice, Střední zemědělská škola Klatovy
Společenské zařízení Vítovky


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod