Navigace

Obsah

VERZE STRATEGIE URČENÁ K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ VEŘEJNOSTÍ

Strategie SCLLD MAS Pošumaví_verze1_připomínkování (985.5 kB)

PLÁNY SCHŮZEK PRACOVNÍCH SKUPIN:

Plán schůzek pracovních skupin obcí (232.12 kB)

Plán schůzek pracovních skupin ostatní (87.68 kB)

 

ON-LINE JEDNÁNÍ FOCUSNÍCH SKUPIN:

Mikroregiony a obce:

Zápis z jednání - Prácheňsko (19.92 kB)

Printscreen - Prácheňsko (224.01 kB)

Zápis z jednání - Slavník + města (20.21 kB)

Zápis z jednání - Pošumaví (22.55 kB)

Zápis z jednání - Střední Pošumaví (22.48 kB)

Zápis z jednání - Běleč (24.72 kB)

Printscreen - Běleč (395 kB)

Zápis z jednání - Plánicko, Měčínsko (21.15 kB)

Zápis z jednání - DSO Kdyňsko (18.7 kB)

Printscreen - Kdyňsko (434.53 kB)

Zápis z jednání - Obec Všeruby, Město Kdyně (18.28 kB)

Printscreen - Kdyně, Všeruby (2.79 MB)

 

Ostatní skupiny:

Zápis z jednání - vzdělávání - zájmové a celoživotní vzdělávání (18.89 kB)

Zápis z jednání - vzdělávání MŠ (15.96 kB)

Zápis z jednání - vzdělávání ZŠ (17.88 kB)

Printscreen - ZŠ (949.45 kB)

Zápis z jednání - vzdělávání ZŠ a MŠ (13.54 kB)

Printscreen - ZŠ a MŠ (893.63 kB)

Zápis z jednání - střední školy (14.22 kB)

Printscreen - SŠ (2.6 MB)

Zápis z jednání - sociální oblast (22.35 kB)

Printscreen - sociální oblast (1.64 MB)

Zápis z jednání - kulturní památky (20.68 kB)

Printscreen - kulturní památky (1.62 MB)

Podnikatelé, zemědělství + lesnictví - na on-line jednání se nikdo nepřihlásil.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ:

Dotazníkové šetření proběhlo od 26.1.2021 do 9.2.2021, dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Pošumaví.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OSLOVENÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI:

Dotazníkové šetření proběhlo od 18.2.2021 do 22.3.2021, dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Pošumaví.

 

INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY SE STAROSTY OBCÍ V ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MAS POŠUMAVÍ:

Individuální rozhovory proběhly od 22.3.2021 do 29.3.2021, zápisy a vyplněné dotazníky jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Pošumaví.

 

Dotazníkové šetření včetně všch podkladů bylo zveřejněno na stránkách MAS Pošumaví dne 4.3.2021.