Navigace

Obsah

Pozvánka na další kolo komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Typ: ostatní
V polovině měsíce května 2014 se uskuteční další kolo komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020.

Pod tímto krkolomným názvem se se schovává skutečnost, že Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o., stejně jako ostatní místní akční skupiny v České republice v současné době zpracovává strategický dokument, na jehož základě by se měl v období let 2014 - 2020 odvíjet rozvoj území, na kterém působí.  

Vzhledem k tomu, že tento dokument by měl v sobě zahrnovat komplexní pohled na další možný vývoj regionu, jsou důležité pro jeho tvorbu i názory představitelů neziskového sektoru. A to jak tradičních organizací jako jsou zahrádkáři, chovatelé, myslivci a hasiči a další, tak i nově vzniklých a vznikajících spolků a ústavů.

Zároveň stejně důležité jsou i názory podnikatelů, zejména z venkovských oblastí, což je celé území působnosti MAS Pošumaví.  

Pokud bude vše koncem roku na ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství schváleno, měly by na ve Strategii navržené směry rozvoje do regionu "přitéci" i finanční prostředky, jako tomu bylo v minulém programovacím období. Některé projekty, které byly v minulém období realizovány a financovány, jsou na pro inspiraci na těchto stránkách na adrese: http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=576&lag=&lang=cz

   
Kde je tedy možno se seznámit s první pracovní verzí vznikající Strategie? Komunitní projednávání budou probíhat v následujících dnech a místech:

13.5.2014,  Horažďovice, zasedaní místnost na MěÚ od 14 hodin
14.5.2014,  Kdyně, sál Muzea příhraničí, od 17 hodin 
19.5.2014,  Sušice, zasedací místnost na MěÚ od 15 hodin
26.5.2014,  Klatovy, zasedací místnost na MěÚ v budově čp. 62, první patro od 16 hodin

Přijďte a pozvěte i své známé na neformální besedu o možnostech rozvoje Pošumaví. 

Za MAS Pošumaví z.s.p.o. zve

PaedDr. Václav Petrus předseda sdružení


Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: admin prevod