Navigace

Obsah

Návrh manuálu tvorby integrované strategie na období 2014 - 2020

Typ: ostatní
Na stránkách NS MAS ČR byla zveřejněna další verze návrhu manuálu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020

Tuto strategii musí zpracovat všechny místní akční skupiny v České republice, které se chtějí v nastávajícím období zapojit do získávání podpor pro území své působnosti z různých fondů EU. Podle návrhu bude třeba postupně zpracovat následující dokumenty: 
1. Charakteristika MAS – deklarování kritérií přijatelnosti MAS2
2. Integrovaná strategie území MAS
3. Integrovaný akční plán rozvoje území MAS formou Programových rámců a jejich vazeb
4. Případně Akční plán pro vlastní zdroje – pro projekty a aktivity naplňující ISÚ, které budou zajištěné z místních zdrojů
Vzhledem k tomu, že působnost Místní akční skupiny Pošumaví zasahuje i do území CHKO Šumava, má místní akční skupina za povinnost zpracovat ve spolupráci s CHKO a všemi dalšími místními akčními skupinami, jejichž členské obce na území CHKO leží ještě společnou studii působnosti na tomto území.  
Návrh manuálu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 je ke stažení na adrese: http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/02/SCLLD-26012014_mmr.pdf  
Celou řadu dokumentů k nastávajícímu programovému období 2014 -2020 najdete rovněž na stránkách NS MAS ČR na adrese: http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/
Strategie bude zpracována jak expertní metodou, kdy se budou odborníci vyjadřovat k jednotlivým kapitolám, tak zejména komunitní metodou, kdy nejširší veřejnost bude mít možnost na veřejných projednáních se k cílům strategie a jejím závěrům vyjádřit. Aby proces tvorby strategie co nejvíce posthl zájmy rozvoje obcí, podnikatelů a neziskovek v území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví byla zřízena zvláštní elektronická adresa strategie@posumavi.jz.cz , na kterou mohou všichni, kdo v území žijí a/nebo pracují posílat svoje náměty či připomínky. 


Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: admin prevod