Navigace

Obsah

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Typ: ostatní
Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,
rádi bychom vám připomněli, že od 11.10.2016 přijímáme žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:

Operace

Alokace (tis. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

2 548 400

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

546 800

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46 300

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

19 900

Většina operací je vyhlášena již podruhé, některé jsou ale zcela nové.

Protože jsme byli v minulých kolech nuceni ukončit několik žádostí z důvodu zmeškání lhůt, doporučujeme vám všem, kteří se pro podání žádosti o dotaci rozhodnete, průběžně sledovat účet žadatele na Portálu farmáře a webové stránky SZIF. Pokud nechcete nebo nemůžete sledovat každodenně obsah účtu, máte možnost si v sekci "Nastavení" (záložka "Správa registrace schránky PF") požádat o zasílání informačních e-mailů o nových dokumentech ze SZIF (Žádost o doplnění, Výzva, atd.). Podrobný postup pro nastavení zasílání notifikací i pro případnou změnu/přidání e-mailové adresy uvádíme v příloze této zprávy.

Mimo zkrácení období od podání žádosti do jejího schválení bychom chtěli upozornit i na další podstatnější změny. Mezi ty zajisté patří předkládání stavebního povolení a obdobných dokumentů a dokumentace dokladující výběr dodavatele ve stejnou dobu jako ostatní přílohy k žádosti.

Pro žadatele z řad zemědělců je novinkou zařazení běžných strojů (traktorů apod.) do podpory v projektech do 1 mil. Kč (při výměře do 150ha), zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících ke snížení emisí NH3. Další novinkou je rozšíření možnosti navýšení míry dotace pro mladé začínající zemědělce s historií méně než 5 let (dosud to byly pouze 2 roky). Zvlášť upozorňujeme na rozšíření preferenčního kritéria spojeného s členstvím žadatele v Organizaci producentů, které je aktuálně hodnoceno 4 body. Žadatel se přihlášením ke kritériu zavazuje, že bude členem organizace producentů registrované SZIF minimálně od podpisu Dohody, po dobu vázanosti projektu na účel. Lhůta tedy může být až 7 let, nikdy nebude kratší než 5 let a nesmí být přerušena. V minulosti byli zvýhodněni žadatelé zabývající se pouze rostlinnou výrobou, v souvislosti s novým Nařízením vlády č. 314/2016 ze dne 21.září 2016 o uznávání organizací producentů se mohou o kritérium ucházet i žadatelé produkující například maso, vejce, obiloviny, cukr, chmel, brambory, olejniny, víno a květiny. Organizace producentů nových odvětví však musí nejprve o uznání požádat a splnit legislativní podmínky. Mezi ty patří např. minimální počet sdružených producentů, minimální hodnota obchodované produkce a zobchodování minimálně 90% vlastní produkce každého z členů. Lhůta pro uznání organizace je nařízením stanovena na 4 měsíce.

U projektů na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů stojí za zmínku doplnění možnosti získání bodů za ocenění v soutěži Česká biopotravina.

Pro získání kompletních informací o všech vyhlašovaných operacích 3.kola navštivte naše internetové stránky www.szif.cz (SZIF POSKYTUJE # Program rozvoje venkova 2014-2020 - Opatření - Operace - záložka "KE STAŽENÍ").

Vám, kteří máte projekty připraveny a rozhodnete se je předložit v podzimním kole, přeji mnoho úspěchů. Ostatní, kteří projekt kompletně připravit nestihnou nebo teprve o dalším rozvoji podnikání uvažují, mohou i nadále počítat s tím, že v dalších letech bude platit podobné rozložení operací do jarního a podzimního kola jako tomu bylo dosud. Všem jsou ale pracovníci SZIF připraveni vždy ochotně a rádi poradit a pomoci.

 

S pozdravem
Ing. Kateřina Adamcová
ředitelka Sekce projektových opatření rozvoje venkova,
OP Rybářství a Národních dotací

 

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz


Vytvořeno: 24. 10. 2016
Poslední aktualizace: 24. 10. 2016 11:29
Autor: Ing. Ivo Šašek