Navigace

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

Typ: ostatní
OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) 3 MAS Pošumaví, z.s. bude v novém programovém období 2021 -2027 realizovat v rámci SCLLD OP TAK. Operační program navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Cílem programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých malých a středních podniků , zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem. 

Podporované aktivity:

- Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.

- Pořízení výrobních strojů a zařízení.

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

 

Alokace pro území MAS Pošumaví je stanovena ve výši 6.470.000 Kč.

Výše podpory činí 50 %.  

Výše spoluúčasti činí 50 %.

Spuštění implementace programového rámce plánováno na 4. Q roku 2023. 

 

Dokumentace:

Odkaz na výzvu ŘO MPO: Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I.

SCLLD MAS Pošumaví, z.s.

 

Výzvy MAS Pošumaví:

Výzva č. 1 (1.11.2023 - 31.12.2023)

 


Vytvořeno: 23. 5. 2023
Poslední aktualizace: 14. 11. 2023 10:03
Autor: Filip Unzeitig