Navigace

Obsah

Opatření 3.4.1 Kulturní památky

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví.

Specifický cíl strategie

3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace

Název

opatření

Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví

 

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 3.1:„Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“)

Popis opatření

Na území MAS Pošumaví se nalézá pozoruhodné množství kulturních památek a z toho 4 národní kulturní památky a 5 kulturních památek zařazených do Indikativního seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP, které mají značný význam pro turistický ruch v území. Proto má velký význam zpřístupňování dalších objektů v rámci těchto památek a dále rekonstrukcí venkovních areálů, včetně drobných staveb. Níže uvedené typy projektů slouží především ke zvyšování návštěvnosti památek a tím i zvyšování zaměstnanosti a rozšiřování služeb cestovního ruchu. Podporovány budou pouze NKP a kulturní památky zařazené do Indikativního seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP.

 

Typy projektů

- zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb, které se týkají zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžérie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek

- záchrana a restaurace interiérů doprovodných staveb hradů, zámků a církevních památek. Jedná se zejména o statické zajištění, stabilizace a zabezpečení nevyhovujících staveb z hlediska statiky pro zpřístupnění návštěvníků a tím zvyšování návštěvnosti. Dále se jedná o stavební obnovu střech, poškozeného zdiva a vnějších omítek, obnova okenních a dveřních výplní, restaurace maleb, konstrukce a výplní stropů. Dovybavení skanzenu, který je součástí NKP

 

Příjemci podpory

-vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících (národní kulturní památky, památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014)

 

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-55-kulturni-dedictvi-integrovane-projekty

 

2. výzva Kulturní památky (8.8.2017 - 30.9.2017)

12. výzva Kulturní památky (3.9.2018 - 30.11.2018)

17. výzva Kulturní památky (12.8.2019 - 8.11.2019)

20. výzva Kulturní památky (28.2.2020 - 31.5.2020)


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 13:13
Autor: