Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 1 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Typ: ostatní
MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 4. 5. 2017 výzvu č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

logorop

 

Celková výše dotace pro 1. výzvu je 18 833 980,- Kč

 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

 

Termín příjmu žádostí: od 22. 5. 2017 do 9. 6. 2017 do 14:00 hodin v kanceláři MAS,       v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Prezentace seminář

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele

11.5.2017

09:00 hodin

Plánická 174, Klatovy

Seminář pro žadatele

11.5.2017

15:00 hodin

Společenské a vzdělávací centrum Kdyně (Městská knihovna),     Masarykova 11, Kdyně                       přednáškový sál v přízemí

Seminář pro žadatele

12.5.2017  

09:00 hodin

Konferenční sál veterinárního centra Americké armády 76, Sušice

Seminář pro žadatele

12.5.2017

13:00 hodin

Zasedací místnost MěÚ, Horažďovice Mírové nám. 1, Horažďovice

Pozvánka na semináře

Kromě seminářů je možné své záměry konzultovat do zahájení termínu příjmu                       Žádostí o dotaci na MAS.

 

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

Dokumenty:

Výzva

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1.

Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV

Jednací řád výběrové komise

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 v územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. 

 

Fiche: 

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Fiche č. 1 - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku 

Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Fiche č. 3 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií 

Fiche č. 4 - Diverzifikace nezemědělských činností 

Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství

Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest 

Fiche č. 7 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity

Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

Fiche č. 9 - Stabilizace vodních poměrů v lesích

 

Vzory povinných příloh k Žádosti o dotaci (součást pravidel pro žadatele pro operaci 19.2.1.):

 

Další užitečné odkazy:

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Prezentace Podání žádosti o dotaci a administrace

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na metodiku posuzování finančního zdraví

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 3. 5. 2017
Poslední aktualizace: 30. 7. 2019 13:43
Autor: Eva Kyrálová