Navigace

Obsah

IROP - Výzva č. 8 - IROP - Bezpečnost v dopravě - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Typ: ostatní
MAS POŠUMAVÍ, z.s. 1. července vyhlašuje v 08:00 hod výzvu pro předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP.

Výzva  pro příjem projektových záměrů vychází z výzvy ŘO IROP č. 60. VÝZVA IROP - DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD). 

Zaměřena je na podporu infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu na území MAS Pošumaví.

 

Příjem projekových záměrů je do 31.10.2024  22:00 hodin.

 

Text výzvy a další potřebné dokumenty najdete v příloze zprávy viz níže.

Podporovány jsou níže uvedené aktivity:

IInfrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
- zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B)
Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
Ve výzvě nejsou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci:
• silnic a místních komunikací běžně přístupných provozu motorových vozidel;
• účelových komunikací (např. polních a lesních cest);
• parkovišť pro automobily;
• samostatných vstupů do budov.
V případě, že takové výdaje budou součástí projektu, bude se jednat o výdaje, které nelze zahrnout mezi přímé výdaje.

- Ve výzvě č. 8  MAS Pošumaví není podporována aktivita Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Žadatel se řídí Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop)

 

Na výzvu je alokováno 5 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 1 mil. Kč a maximální výše je stanovena na 5 mil. Kč. 


Bližší informace poskytne manažer pro IROP Filip Unzeitig (tel. 731 524 218).


Přílohy

Vytvořeno: 17. 6. 2024
Poslední aktualizace: 3. 7. 2024 14:07
Autor: Filip Unzeitig