Navigace

Obsah

IROP - Výzva č. 7 - Bezpečnost dopravy - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Typ: ostatní
MAS POŠUMAVÍ, z.s. 1. července vyhlašuje v 08:00 hodin výzvu pro předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP.

Výzva  pro příjem projektových záměrů vychází z výzvy ŘO IROP č. 60. VÝZVA IROP - DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD). 

Zaměřena je na podporu infrastrutkury pro cyklistickou dopravu na území MAS Pošumaví.

 

Příjem projekových záměrů je do 31.10.2024  22:00 hodin.

 

Text výzvy a další potřebné dokumenty najdete v příloze zprávy viz níže.

Podporovány jsou níže uvedené aktivity:

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
- výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující7 se na stávající8 komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury (A);
- realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C).

Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

UPOZORNĚNÍ
Ve výzvě nejsou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci:
• silnic a místních komunikací běžně přístupných provozu motorových vozidel;
• účelových komunikací (např. polních a lesních cest);
• parkovišť pro automobily;
• provozoven (např. půjčoven, servisů, stravovacích zařízení).
V případě, že takové výdaje budou součástí projektu, bude se jednat o výdaje, které nelze zahrnout mezi přímé výdaje.

- Ve výzvě č. 7  MAS Pošumaví není podporována aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Žadatel se řídí Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop)

 

Na výzvu je alokováno 8 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 1 mil. Kč a maximální výše je stanovena na 8 mil. Kč. 


Bližší informace poskytne manažer pro IROP Filip Unzeitig (tel. 731 524 218).

 

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 17. 6. 2024
Poslední aktualizace: 3. 7. 2024 14:05
Autor: Filip Unzeitig