Navigace

Obsah

IROP - 4. výzva - Územní studie

Typ: ostatní
MAS Pošumaví vyhlašuje 4. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu územních studií a regulačních plánů.

irop

MAS POŠUMAVÍ, z.s. 8. srpna 2017 ve 12:00hod. vyhlásila výzvu č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 k předkládání žádostí o podporu v rámci programového rámce IROP:

4. Územní studie.

 

Výzva vychází z výzvy ŘO č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje - integrované projekty CLLD“ Zaměřena je na podporu územních studií a regulačních plánů.

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj

 

Na výzvu je alokováno 494.000 Kč (alokace navýšena na částku 1.000.000Kč).

Žádosti o dotaci je možné předkládat do 30. září 2017.

POZOR - výzva prodloužena do 31. října 2017 !!!

 

Seminář pro žadatele proběhne 15. srpna 2017 v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech - Plánická 174, Klatovy (bývalý dominikánský klášter) od 14:30hod.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS (Plánická 174, Klatovy) v úředních hodinách po předchozí domluvě.
 

Změny výzvy:

1. Prodloužení termínu pro podávání žádostí o dotaci do 31.10.2017.

2. Navýšení alokace na částku 1.000.000Kč

3. Navýšení maximální výše CZV na částku 630.000Kč

4. Rozšíření typů podporovaných projektů o územní studie řešící veřejná prostranství

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Kolář
manažer pro IROP a OP Zaměstnanost
tel.: 376 387 717, 720 982 176
email: kolar@masposumavi.cz

 

Výběr projektů - zápis z jednání valné hromady 14.12.2017


Přílohy

Vytvořeno: 7. 8. 2017
Poslední aktualizace: 30. 7. 2019 13:03
Autor: