Obsah

Rokování v Krutěnicích

Typ: ostatní
V krásném prostředí zrekonstruovaného poplužního dvora v Krutěnicích, který je v současné době hotelovým areálem s nejmodernější jezdeckou halou a širokou možností venkovních aktivit, proběhla 19. a 20. května 2022 setkání pracovních skupin s experty z různých oblastí a vedoucími pracovníky škol.

 

Nosným tématem akce bylo setkání s pracovnicemi ČŠI - p. PhDr. Šlajchová a Mgr. Sládková  nad tématy: Kvalifikovanost pedagogů  a Metodická podpora škol. Online se připojili ipracovníci organizace  Infokariéra s nabídkou programu pro kariérové poradce a supervize do škol.
Členové z.s. Ledovec se snažili prosadit nový koncept prevence a destigmatizace v oblasti duševního zdraví na školách, představit metodické doporučení: "Co dělat když - Intervence pedagoga v případě psychické krizuto příručku chápeme jako možná vůbec první pokus o systematický příspěvek v ČR k tématu vzdělávání mladých lidí, kteří se potýkají s psychickými problémy či duševním onemocněním.e / duševního onemocnění žáka" a také představit kurz pro pedagogy: "I učitelé mají své dny" - psychohygiena, včasné rozeznání prvních příznaků počínající duševní krize u žáků, vhodné způsoby komunikace. Na pořadu dne byly i možnosti podpory pedagogů a žáků - program Blázníš? No a! (Vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence pro pedagogy, třídní kolektivy, žáky a studenty ve věku 15 – 20 let). K dispozici jsou i informace pro žáky především SŠ  - vznikl portál Podporovaného vzdělávání "Blázním - tedy jsem" neboli www.normalnestuduju.cz  a zde je i příručka, kde najdete Základní informace o různých duševních nemocech, informace o tom, jak si pomoci sám nebo kdo ještě může postiženému duševní nemocí pomoci pomoci - zde,  kontakty na instituce v Plzeňském kraji, kde mohou pomoci, když jste v krizové situaci, najdete tady. (Popis činnosti těchto institucí najdete zde).

 

 -  Centrum duševního zdraví Klatovy, v jednání je i Fokus Písek/Sušice)
dotazy / diskuse

 

FOKUS Písek

KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE
první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě


Vytvořeno: 23. 8. 2022
Poslední aktualizace: 8. 3. 2023 12:58
Autor: Ing. Marie Kaufnerová