Navigace

Obsah

Dotační tituly Plzeňského kraje pro školy pro rok 2022

Typ: ostatní
Bc. Hana Dadučová v aule SOŠ a SOU Sušice v Poštovní ulici Jedním z hlavních úkolů PS pro financování je pomáhat zajišťovat finanční prostředky na aktivity škol, které není možno hradit z tzv. ONIV škol (ostatní neinvestiční náklady) nebo na které poskytnutá výše ONIV nestačí. Jedním z takových zdrojů jsou dotace poskytované Plzeňským krajem.

Plzeňský kraj každým rokem vyhlašuje různé dotační tituly napomáhající rozvoji vzdělávání ale i využívání volného času dětí a mládeže. Jejich vyhlašování a administraci má na starosti Odbor školství, mládeže a sportu. Pracovnice tohoto odboru Bc. Hana Dadučová přijala naše pozvání a 13.6.2022 přišla členům PS financování i dalším hostům/zájemcům o dotace vysvětlit jakým způsobem se žádosti o dotaci podávají a o co vše lze ještě žádat v momentálně otevřených dotačních titulech.

 Informace k otevřeným dotačním titulům Plzeňského kraje je možno najít na webových stránkách  https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/ . Ve výzvách lze zpravidla žádat o úhradu výdajů, které jsou vynaloženy od 1 .1. do 31. 12.  probíhajícího kalendářního roku a souvisí s cíli dotačních programů. V červnu 2022 byly ještě otevřeny:

  • MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2022 - nabízely rozsáhlé spektrum podpory aktivit fyzických i právnických osob zajišťujících školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže, akce celostátního a mezinárodního významu, preventivní a ekovýchovné aktivity, aktivity dětí a mládeže s handicapem, aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací aj.

V lednu a únoru budou vyhlašovány nové dotační tituly, které se také s novým zastupitelstvem mohou odlišovat od těch letošních. Je tedy vhodné sledovat výše uvedený internetový odkaz.


Vytvořeno: 8. 3. 2023
Poslední aktualizace: 8. 3. 2023 11:36
Autor: Ing. Marie Kaufnerová