Navigace

Obsah

Informace k otevřeným dotačním titulům Plzeňského kraje týkající se vzdělávacích aktivit pro děti a mládež

Typ: ostatní
Upozorňujeme právnické i fyzické osoby na poslední možnosti podat žádosti do dotačních programů Plzeňského kraje zaměřených na vzdělávací aktivity pro děti a mládež:
• Podpora tělovýchovy a sportu
• Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků
• MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE

logo Plzeňského kraje

Ve výzvách lze žádat o úhradu výdajů, které jste již vynaložili od 1.1. 2022 nebo které plánujete vynaložit do 31. 12. 2022 a souvisí s cíli dotačních programů.  https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/

 

MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2022 nabízejí rozsáhlé spektrum podpory aktivit fyzických i právnických osob včetně PO kraje:

 1. Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
 2. Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
 3. Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
 4. Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
 5. Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.
 6. Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.

 

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022 – 2. Kolo – pro spolky, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace

 • - příjem žádostí: 23. 6. – 2. 7. 2022
 • - částka, o kterou lze žádat: 20 000 – 200 000 Kč

 

Podpora jazykového vzdělávání středosškoláků

 • - předmět programu: jazykové studijní pobyty a praxe v zahraničí, jazyková příprava pro mezinárodní spolupráci v zahraničí,  jazykové letní tábory a letní jazykové školy v zahraničí, jazykové kurzy v zahraničí

  - určeno pouze fyzickým osobám (za nezletilého žáka podává žádost jeho zákonný zástupce (rodič); příjem žádostí do 31.8. 2022; max. výše dotace na jednoho žadatele je 50 000 Kč.

 

 


Příloha

Vytvořeno: 29. 6. 2022
Poslední aktualizace: 30. 6. 2022 11:05
Autor: Ing. Marie Kaufnerová